Ibu Pejabat, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (IPJKNNSDK) yang terletak di Jalan Rasah, Seremban merupakan Ibu Pejabat untuk Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Negeri Sembilan. Semua pentadbiran dan aktiviti peringkat negeri adalah diuruskan oleh Pejabat ini.

Ibu Pejabat, Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus yang diketuai oleh Pengarah Kesihatan Negeri mempunyai enam (6) bahagian terdiri dari Bahagian Kesihatan Awam, Bahagian Perubatan, Bahagian Pergigian, Bahagian Farmasi, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Bahagian Pengurusan. Bahagian-bahagian tersebut diterajui oleh Timbalan-Timbalan Pengarah Kesihatan yang bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Negeri.

Di bawah Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan terdapat enam hospital, tujuh Pejabat Kesihatan Daerah, 47 klinik kesihatan, 98 klinik bidan/ klinik desa, 17 klinik 1 Malaysia, 7 Pejabat Pergigian Daerah dan 46 klinik pergigian.

 

FASILITI KESIHATAN JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN

BILJENIS FASILITIJUMLAH
1. HOSPITAL 6
2. PEJABAT KESIHATAN DAERAH 7
3. PEJABAT PERGIGIAN DAERAH 7
4. KLINIK KESIHATAN 47
5. KLINIK DESA 98
6. KLINIK 1 MALAYSIA 17
7. KLINIK PERGIGIAN 39
8. KLINIK PERGIGIAN (DENGAN PAKAR) 7
  JUMLAH 228