PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN


DASAR KUALITI

 

“Kami sebagai Peneraju Perkhidmatan Awam, Komited Menawarkan Perkhidmatan Berkualiti untuk Mencapai Matlamat Organisasi bagi Memenuhi Kepuasan Pelanggan Berlandaskan Objektif Kualiti dan Keperluan Perundangan serta Peningkatan Prestasi Secara Berterusan”

 

 

OBJEKTIF KUALITI

1. Merancang dan melaksanakan dasar serta strategi negeri untuk memacu, menggalak dan membantu pembangunan sosio-ekonomi di Negeri Sembilan.

2. Melaksanakan wawasan, matlamat, program-program dan aktiviti yang telah ditetapkan bagi Negeri Sembilan.

3. Mewujudkan Budaya Kerja Cemerlang Melalui Pemikiran Positif, Amalan Yang Produktif, Kreatif Dan Inovatif Di Kalangan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.

4. Melaksanakan Usaha-Usaha Ke Arah Pemodenan Pentadbiran Negeri Sembilan Melalui Pemantapan Teknologi Maklumat Secara Meluas.