Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Nama: ZAINAB BINTI MOHAMED SHAH

Jawatan: Pengarah

Skim Perkhidmatan/Gred: F54

E-mel: zainab.mshah[at]ns.gov.my

Telefon (P): 06-7659720

Faks: 06-7627760

Alamat: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Bahagian Teknologi Maklumat, Tingkat 3, Blok B, Wisma Negeri, 70503, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus