Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Nama: AIDA NORA BINTI ISMAIL

Jawatan: PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

Skim Perkhidmatan/Gred: F52

E-mel: aidaismail[at]ns.gov.my

Telefon (P): 06-7659720

Telefon (HP): 019-6547232

Faks: 06-7627760

Alamat: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Tingkat 3, Blok B, Wisma Negeri, 70503, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus