ANUGERAH SISWAZAH CEMERLANG KELAS PERTAMA NEGERI SEMBILAN

Pencapaian anak-anak Negeri Sembilan di Institusi Pengajian Tinggi Awam semakin menyerlah peningkatannya. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, seramai 1,290 pelajar telah berjaya menerima Anugerah Siswazah Cemerlang Kelas Pertama. Pencapaian ini selaras dengan misi Menteri Besar Negeri Sembilan untuk menjadikan negeri ini sebagai Lembah Ilmu yang bakal melahirkan ramai golongan cerdik pandai versi Pendita Za’aba Era Global. Sejak diperkenalkan, jumlah pelajar yang berjaya meningkat dari setahun ke setahun. Sebanyak RM7.76 juta telah diperuntukan dari jumlah keseluruhan penerima dengan setiap pelajar menerima RM5,000 seorang sebagai insentif daripada kerajaan negeri. Dan kini bermula tahun 2019 sehingga Julai 2022 Kerajaan Negeri Sembilan telah membelanjakan sebanyak RM 3,675,000.00 meliputi 735 orang penerima anugerah yang telah mendapat manfaat terhadap inisiatif kecemerlangan ini. Berikut merupakan syarat-syarat wajib Permohonan Anugerah Siswazah Cemerlang Kelas Pertama Negeri Sembilan.

 

SYARAT PERMOHONAN ANUGERAH SISWAZAH CEMERLANG KELAS PERTAMA
 1. PEMOHON KELAHIRAN NEGERI SEMBILAN SAHAJA
  KAD PENGENALAN (05 ATAU 31 ATAU 59) SAHAJA
  RUJUKAN DARIPADA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA - KOD

 2. DAN

 3. PEMOHON BERSEKOLAH RENDAH DAN TAMAT SESI PERSEKOLAH RENDAH DI NEGERI SEMBILAN SAHAJA.

 4. DAN

 5. PERMOHONAN TERBUKA KEPADA SEMUA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA ATAU IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN SEPENUH MASA DARI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) MALAYSIA/UNIVERSITI AWAM (UA) ATAU INSTITUSI LUAR NEGARA (INDUK) YANG DIIKTIRAF OLEH JABATAN PERKHIDMATAN AWAM/AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA) ATAU INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA YANG BERTARAF GOVERMENT LINKED COMPANY (GLC's) YANG DISENARAIKAN OLEH YAYASAN NEGERI SEMBILAN SAHAJA SEPERTI BERIKUT:

  1. UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (UTP)
  2. UNIVERSITI MULTIMEDIA MALAYSIA (MMU)
  3. UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNITEN)
  4. UNIVERSITI KUALA LUMPUR

  INSTITUSI SWASTA/GLC's YANG TIDAK DISENARAIKAN SEPERTI DIATAS TIDAK LAYAK MEMOHON

  DAN

 6. HANYA LAYAK KEPADA PEMOHON YANG TELAH BERGRADUASI DARIPADA PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA ATAU IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN SAHAJA (PERHATIAN: PEMOHON DARIPADA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM ).

 7. DAN

 8. UNTUK PEMOHON INSTITUSI DALAM NEGARA, PEMOHON YANG MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA ATAU IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN, PENARAFAN KELAS PERTAMA BERGANTUNG KEPADA PENGESAHAN INSTITUSI TERSEBUT. (KELAS PERTAMA RUJUK KEPADA: FIRST CLASS, MUMTAZ, EXCELLENT DAN SEUMPAMA DENGANNYA SAHAJA.)

 9. HANYA LAYAK KEPADA PERMOHONAN BERTEMPOH 2 TAHUN KE BELAKANG SAHAJA (MENGIKUT TAHUN BERGRADUASI)

 10. CONTOH:
  TAHUN SEMASA 2022
  TAHUN LAYAK MEMOHON
  2022
  2021
  2020

            Untuk mendapatkan borang permohonan, sila KLIK disini (link up dengan laman sesawang rasmi Yayasan Negeri Sembilan https://www.yns.gov.my/v7/ms)