Up

Tahun 2022

GARIS PANDUAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR KEPADA PEGAWAI AWAM DI PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN JANGKA PANJANG SECARA SEPENUH MASA
GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN (NSGovCloud) Versi 1.0
PERJANJIAN PERSEFAHAMAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN (NSGovCloud)
GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN