UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
1. Menyemak dan menilai cadangan projek pembangunan oleh pihak swasta dan membuat perakuan kepada pihak berkuasa negeri dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh laporan/ulasan lengkap dikemukakan oleh agensi berkaitan.
   
UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA
1. Memaklumkan keputusan terhadap permohonan cadangan projek Private Public Partnership (PPP) yang lengkap dalam tempoh tidak melebihi tiga puluh (30) hari bekerja tertakluk kepada perakuan Pihak Berkuasa Negeri
   
UNIT PERUMAHAN
1. Menyelesaikan setiap urusan semakan dan terimaan hasil di Kaunter Hasil dalam tempoh sepuluh (10) minit.
   
UNIT KERAJAAN TEMPATAN
1 Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
   
BADAN KAWAL SELIA AIR
1. Mendahulukan pelanggan dan komited menguruskan pengeluaran Lesen Abstraksi Air Mentah dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja.
   
LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI SEMBILAN
1. Mengemaskini maklumat pelancongan Negeri Sembilan di laman sosial LPNS setiap hari bekerja.
   
UNIT DEWAN UNDANGAN NEGERI
1. Menyampaikan keputusan kepada pemohon / agensi kerajaan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Negeri disahkan.
   
MAJLIS SUKAN NEGERI
1. Memastikan bantuan pengelolaan sukan, penyertaan pertandingan, perolehan peralatan sukan dan penganjuran program-program sukan oleh Persatuan Sukan Negeri diberi tidak lewat empat belas (14) hari dari tarikh permohonan diterima.
   
UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
1. Memastikan tempoh downtime rangkaian khususnya perkhidmatan internet tidak melebihi 24 jam.
   
PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI SEMBILAN
1. Setiap permohonan bantuan yang telah lengkap dan mendapat kelulusan akan diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
   
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1. Memproses dan menguruskan urusan pengambilan jawatan kontrak dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh ditutup.
   
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
1. Menguruskan permohonan tempahan, perkhidmatan sokongan dan logistik dalam tempoh yang ditetapkan seperti berikut :
a. Mengemukakan keputusan permohonan kenderaan oleh warga PSUKNS melalui Sistem Tempahan Kenderaan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.
b. Menguruskan tempahan Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan, Port Dickson dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh permohonan.
c. Menguruskan permohonan penyewaan lobi kafeteria Wisma Negeri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan.
2. Menyelesaikan semua tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
   
UNIT PENGURUSAN MAJLIS RASMI DAN PROTOKOL
1. Mengemaskini Senarai Protokol dalam masa satu (1) hari selepas menerima notis perubahan daripada pihak berkenaan.
   
UNIT KORPORAT, INOVASI DAN KUALITI
1. Menjalankan kajian kepuasan pelanggan dua (2) kali setahun.
   
UNIT AUDIT DALAM
1. Laporan pengauditan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
   
UNIT PENGADUAN AWAM
1. Mengurus dan mendapatkan maklum balas jabatan / agensi awam berkenaan aduan orang ramai dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.
   
UNIT INTEGRITI
1. Menyelesaikan kes-kes tatatertib biasa penjawat awam dalam tempoh lima (5) bulan daripada laporan lengkap diterima.
   
UNIT PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN INSTITUSI AKAR UMBI
1. Memaklumkan pindaan jawatan, Jawatankuasa Kemajuan dan Kselamatan Kampung (JKKK) yang telah lulus dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.