Up

Tahun 1999

Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)- Telah Dibatalkan oleh PA 2/2006
Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat