Penerbitan Kerajaan Negeri Sembilan
 1. Pelan Antirasuah Negeri Sembilan 2020 - 2024
 2. Direktori Telefon Wisma Negeri 2019
 3. Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023
 4. Dasar Keselamatan ICT Versi 3.0 Negeri Sembilan Darul Khusus
 5. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2019
 6. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2018
 7. Data Sosioekonomi Negeri Sembilan 2016
 8. Business Process Re-engineering Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2015/2016
 9. MSC Malaysia 2.0 State ICT Blueprint : Negeri Sembilan
 10. Data Penting Negeri Sembilan Tahun 2013


Pena Psikologi Unit Pengurusan Psikologi Pejabat SUKNS
 1. Pena Psikologi Edisi 1/2013


Penerbitan MAMPU
 1. Buku Bersama Melaksana Transformasi
 2. Buku EG Tahun 2011