PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN


VISI

Peneraju Kecemerlangan Perkhidmatan Awam Negeri bagi Mendukung Aspirasi Negeri Sembilan Moden 2045.

 

MISI

Memperkasakan Pengurusan dan Pembangunan Melalui Tadbir Urus yang Cekap serta Inovatif ke Arah Kemakmuran Negeri dan Kesejahteraan Rakyat.

 

MOTO

"Bersama Menerajui Kecemerlangan"

 

OBJEKTIF

1. Merancang Dan Melaksanakan Dasar Serta Strategi Negeri Untuk Memacu, Menggalak Dan Membantu Pembangunan Sosio-Ekonomi Di Negeri Sembilan

2. Melaksanakan Wawasan, Matlamat, Program-Program Dan Aktiviti Yang Telah Ditetapkan Bagi Negeri Sembilan.

3. Mewujudkan Budaya Kerja Cemerlang Melalui Pemikiran Positif, Amalan Yang Produktif, Kreatif Dan Inovatif Di Kalangan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri.

4. Melaksanakan Usaha-Usaha Ke Arah Pemodenan Pentadbiran Negeri Sembilan Melalui Pemantapan Teknologi Maklumat Secara Meluas.