Up

Tahun 2020

Garis Panduan Permohonan Penggunaan Multi Camera Production (MCP) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (SUKNS)
Garis Panduan Pengurusan Bekerja Di Pejabat Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
Prosedur Kerja Selamat Pencegahan COVID-19 Di Tempat Kerja 2020
Arahan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Bil 1 Tahun 2020 Garis Panduan Pengoperasian Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Bagi Tempoh Semasa dan Selepas Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat
Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pelaporan Kemajuan Projek ICT 2.1