Penerbitan Kerajaan Negeri Sembilan
 1. Pelan Ekonomi Digital Negeri Sembilan 2027
 2. Rancangan Pembangunan Negeri Sembilan 2021-2025
 3. Dasar Keselamatan ICT Versi 3.0 Negeri Sembilan Darul Khusus
 4. Pelan Antirasuah Negeri Sembilan 2020 - 2024
 5. Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023
 6. Business Process Re-engineering Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2015/2016
 7. Buku Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Negeri Sembilan) 2006 (N.S. P.U. 2006)

 

Pelan Strategik
 1. Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2021-2025
 2. Pelan Strategik Pendigitalan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2021-2025
 3. Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan 2016-2020
 4. Pelan Strategik Teknologi Maklumat 2016-2020

 

Unit Perancang Ekonomi Negeri
 1. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2021
 2. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2020
 3. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2019
 4. Data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan 2018
 5. Data Sosioekonomi Negeri Sembilan 2017
 6. Data Sosioekonomi Negeri Sembilan 2016
 7. Data Penting Negeri Sembilan Tahun 2013

 

Pena Psikologi Unit Pengurusan Psikologi Pejabat SUKNS
 1. Pena Psikologi Edisi 1/2013

 

Instrumen Teras Hak Asasi Manusia, Konvensyen Berkaitan dengan Status Pelarian, dan Statut Rom
 1. Konvensyen Menetang Penyeksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan Atau Merendahkan Martabat
 2. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Menentang Penyeksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan Atau Merendahkan Martabat
 3. Konvensyen Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
 4. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
 5. Konvensyen Tentang Hak Kanak-Kanak
 6. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Tentang Hak Kanak-Kanak Berkenaan Dengan Pelibatan Kanak-Kanak Dalam Konflik Bersenjata
 7. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Tentang Hak Kanak-Kanak Berkenaan Dengan Penjualan Kanak-Kanak, Pelacuran Kanak-Kanak Dan Pornografi Kanak-Kanak
 8. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Tentang Hak Kanak-Kanak Berkenaan Dengan Prosedur Komunikasi
 9. Konvensyen Tentang Hak Orang Kurang Upaya
 10. Protokol Opsyenal Kepada Konvensyen Tentang Hak Orang Kurang Upaya
 11. Waad Antarabangsa Tentang Hak Sivil Dan Hak Politik
 12. Protokol Opsyenal Kepada Waad Antarabangsa Tentang Hak Sivil Dan Hak Politik
 13. Protokol Opsyenal Kedua Kepada Waad Antarabangsa Tentang Hak Sivil Dan Hak Politik, Bermatlamat Untuk Penghapusan Hukuman Mati
 14. Konvensyen Antarabangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum
 15. Waad Antarabangsa Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 16. Protokol Opsyenal Kepada Waad Antarabangsa Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 17. Konvensyen Antarabangsa Untuk Perlindungan Semua Orang Daripada Penghilangan Secara Paksa
 18. Konvensyen Antarabangsa Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Hijrahan Dan Ahli Keluarga Mereka
 19. Pernyataan Penutup Dan Konvensyen Berkaitan Dengan Status Pelarian
 20. Protokol Berkaitan Dengan Status Pelarian
 21. Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa