MB Speeches Archive

2021
2020
2019

 

News Archive

2022
2021
2020
2019
2018

 

Quotation Archive

2021
2020
2019
2018
2017
2016
KENYATAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2021
 
 1. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.15/2021
 2. Kenyataan Tawaran Tender T/SUKNS/BIL.4/2021
 3. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.22/2021
 4. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.20/2021
 5. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.19/2021
 6. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.16/2021
 7. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.12/2021
 8. Notis Sebut Harga bagi BBA(SH)/08/2021
 9. Kenyataan Tawaran Sebut Harga bagi SH/SUKNS/Bil.21/2021
 10. Kenyataan Sebut Harga bagi SH/SUKNS/Bil.22/2021
 11. Notis Pembuka Sebut Harga bagi SH/SUKNS/Bil.19/2021
 12. Iklan Sebut Harga bagi SH/SUKNS/Bil.16/2021
 13. Keputusan Sebut Harga JPV.NS.S.PK 2-6/2021
 14. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Jawatankuasa Penyebut Harga Jabatan SH/SUKNS/BIL.14/2021
 15. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Jawatankuasa Penyebut Harga Jabatan SH/SUKNS/BIL.13/2021
 16. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Jawatankuasa Penyebut Harga Jabatan SH/SUKNS/BIL.18/2021
 17. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Jawatankuasa Penyebut Harga Jabatan SH/SUKNS/BIL.17/2021
 18. Keputusan Sebut Harga JPV.NS.S.18/2021 Hingga JPV.NS.S.21/2021
 19. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.20/2021
 20. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.15/2021
 21. Notis Sebut Harga BBA/(SH)/07/2021
 22. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.18/2021
 23. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2021
 24. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.10/2021
 25. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.19/2021
 26. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.13/2021
 27. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.18/2021
 28. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2021
 29. Notis Kenyataan Penyebut Harga SH/SUKNS/BIL.14/2021
 30. Notis Kenyataan Penyebut Harga SH/SUKNS/BIL.9/2021
 31. Notis Kenyataan Penyebut Harga SH/SUKNS/BIL.6/2021,SH/SUKNS/BIL.7/2021 & SH/SUKNS/BIL.8/2021
 32. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.13/2021
 33. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih SH/SUKNS/PL/2021/01
 34. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih SH/SUKNS/PL/2021/02
 35. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.11/2021
 36. Notis Kenyataan Tawaran Kerja Yang Berjaya Kerja-Kerja Undi Pemerkasa (Fasa 2)
 37. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 1/2021
 38. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.12/2021
 39. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Layak Untuk Proses Undian Pemerkasa (Fasa 2) Pada 13 September 2021
 40. Notis Sebut Harga JPeNS/SH/02/2021
 41. Notis Sebut Harga JPeNS/SH/03/2021
 42. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.21/2021
 43. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.13/2021
 44. Notis Kenyataan Keputusan Sebut Harga SH/LPNS/BIL.5/2021
 45. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan BP 13/2021
 46. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan BP 14/2021
 47. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan BP 15/2021
 48. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan 16/2021
 49. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan 18/2021
 50. Kenyataan Kerja Undi Bahagian Perumahan BP 20/2021
 51. Kenyataan Sebut Harga Bahagian Perumahan BP 21/2021
 52. Kenyataan Sebut Harga Bahagian Perumahan BP 22/2021
 53. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 2/2021
 54. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 3/2021
 55. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 4/2021
 56. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 5/2021
 57. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih JPV.NS.S.PK 6/2021
 58. Kenyataan Sebut Harga SH/LPNS/BIL.6/2021
 59. Notis Kenyataan Petender Berjaya SUKNS/T/BP1/2021
 60. Kenyataan Sebut Harga Bahagian Perumahan BP 12/2021
 61. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.20/2021
 62. Keputusan Sebut Harga Berjaya JPV.NS.S.16/2021
 63. Keputusan Sebut Harga Berjaya JPV.NS.S.17/2021
 64. Notis Kenyataan Kontraktor Berjaya Untuk Kerja Undi (FASA 1)
 65. Notis Sebut Harga JPV.NS.S. 19/2021
 66. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Layak Untuk Proses Undian Sebut Harga Pada 1 Julai 2021 Bahagian Perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
 67. Notis Kenyataan Petender Berjaya T/SUKNS/BIL.2/2021
 68. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya BP04/2021
 69. Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.1/2021
 70. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.9/2021
 71. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.8/2021
 72. Notis Kenyataan Petender Berjaya bagi Tender Bil. 1 dan 3/2021 Pejabat SUKNS
 73. Notis Sebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.4/2021
 74. Sebut Harga SH/LPNS/BIL.5/2021
 75. Notis Sebut Harga JPV.NS.S 17/2021
 76. Keputusan Sebut Harga Yang Berjaya JPV.NS.S.11/2021
  Keputusan Sebut Harga Yang Berjaya JPV.NS.S.12/2021
  Keputusan Sebut Harga Yang Berjayaa JPV.NS.S.13/2021
  Keputusan Sebut Harga Yang Berjaya JPV.NS.S.14/2021
  Keputusan Sebut Harga Yang Berjaya JPV.NS.S.15/2021
 77. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SH/SUKNS/BIL.5/2021
 78. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.6/2021
 79. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.7/2021
 80. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 81. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 82. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 83. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 84. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 85. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
 86. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.1/2021
 87. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.4/2021
 88. Notis Pembukaan Tender/Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.5/2021
 89. Notis Pembukaan Tender T/SUKNS/BIL.2/2021
 90. Notis Pelawaan Cadangan YNS 400/316
 91. Kenyataan Tawaran Tender SUKNS/T/BP 3/2021
 92. Kenyataan Sebut Harga PDJ.17/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.18/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.19/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.20/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.21/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.22/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.24/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.25/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.26/2021
 93. Kenyataan Sebut Harga JPV.NS.S. 16/2021
 94. Notis Pembukaan Tender T/SUKNS/Bil.3/2021
 95. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.5/2021
 96. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.4/2021
 97. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.2/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.3/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.4/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.5/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.6/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.7/2021
 98. Kenyataan Tawaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.1/2021
 99. Notis Pembukaan Tender T/SUKNS/BIL.1/2021
 100. Kenyataan Tawaran Tender T/SUKNS/BIL.3/2021
 101. Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.2/2021
 102. Kenyataan Tawaran Tender T/SUKNS/BIL.2/2021
 103. Notis Iklan Pelawaan Mengemukakan Cadangan RFP
 104. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.2/2021
 105. Kenyataan Sebut Harga SUKNS/T/BP 1/2021
 106. Kenyataan Sebut Harga SUKNS/T/BP 2/2021
 107. Keputusan Sebut Harga JPV.NS.S.1/2021
 108. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.11/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.12/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.13/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.14/2021
  Notis Sebut Harga JPV.NS.S.15/2021
 109. Kenyataan Tawaran Tender T/SUKNS Bil. 1/2021
 110. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.9/2021
 111. Notis Sebut Harga JPV.NS.S.10/2021
 112. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS Bil. 02/2021
 113. Kenyataan Sebut Harga BP Bil. 03/2021
 114. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya SHP Bil. 1/2020
 115. Sebut Harga JPV.NS.S.8/2021
 116. Sebut Harga JPV.NS.S.7/2021
 117. Sebut Harga JPV.NS.S.5/2021
 118. Sebut Harga JPV.NS.S.6/2021
 119. Sebut Harga JPV.NS.S.4/2021
 120. Sebut Harga JPV.NS.S.3/2021
 121. Sebut Harga JPV.NS.S.2/2021
 122. Sebut Harga JPV.NS.S.1/2021
 123. Kenyataan Sebut Harga PDJ.01/2021
  Kenyataan Sebut Harga PDJ.02/2021
 124. Kenyataan Sebut Harga BP01/2021
  Kenyataan Sebut Harga BP02/2021
KENYATAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2020
 
 1. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan SH/SUKNS/BIL.31/2020
 2. Kenyataan Tawaran Sebut Harga Terbuka SH/SUKNS/BIL.34/2020
 3. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.31/2020
 4. NOTIS KENYATAAN PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA BAGI JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN SH/SUKNS/BIL.30/2020
 5. KENYATAAN SEBUT HARGA SH/SUKNS/BIL.30/2020
 6. KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA SH/SUKNS/BIL.28/2020
 7. NOTIS KENYATAAN PETENDER BERJAYA T/SUKNS/BIL.4/2020
 8. NOTIS KENYATAAN KEPUTUSAN TENDER T/SUKNS/BIL.1/2020
 9. Notis Kenyatan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.25/2020, SH/SUKNS/BIL.26/2020
 10. KEPUTUSAN MUKTAMAD JAWATANKUASA SEBUT HARGA JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SEMBILAN
 11. Kenyataan Tawaran SUKNS/T/BP/BIL.1/2020
 12. Kenyataan Sebut Harga Bahagian Perumahan BP/BIL.23/2020
 13. Notis Sebut Harga JPV.NS.S BIL.26/2020
 14. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.26/2020
 15. Kenyataan Tawaran Sebut Harga PDJ/BIL.19/2020 & Kenyataan Tawaran Sebut Harga PDJ/BIL.20/2020
 16. Kenyataan Sebut Harga BP/BIL20/2020
 17. Kenyataan Sebut Harga BP/BIL19/2020
 18. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2020
 19. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.22/2020
 20. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.19/2020
 21. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.20/2020
 22. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.21/2020
 23. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.8/2020
 24. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.10/2020
 25. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.13/2020
 26. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.11/2020
 27. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.14/2020
 28. Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.15/2020
 29. Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.12/2020
 30. Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.16/2020
 31. Tender SUKNS/T/BP 2/2020
 32. Sebut Harga JPV.NS.S. 17/2020 Sebut Harga JPV.NS.S. 18/2020
 33. Tender T/SUKNS/BIL.4/2020
 34. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.14/2020
 35. Sebut Harga PDJ Bil 8/2020
 36. Sebut Harga PDJ Bil 10/2020
 37. Sebut Harga PDJ Bil 11/2020 
 38. Sebut Harga PDJ Bil 12/2020 
 39. Sebut Harga PDJ Bil 13/2020 
 40. Sebut Harga PDJ Bil 14/2020 
 41. Sebut Harga PDJ Bil 15/2020 
 42. Sebut Harga PDJ Bil 16/2020 
 43. Sebut Harga PDJ Bil 17/2020 
 44. Sebut Harga PDJ Bil 18/2020 
 45. Sebut Harga PDJ Bil 19/2020 
 46. Sebut Harga BP Bil 08/2020 
 47. Sebut Harga BP Bil 09/2020 
 48. Sebut Harga BP Bil 10/2020 
 49. Sebut Harga BP Bil 11/2020 
 50. Sebut Harga BP Bil 12/2020 
 51. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.5/2020
 52. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.7/2020
 53. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.8/2020
 54. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.9/2020
 55. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.10/2020
 56. Notis Pembukaan Sebut Harga SH/SUKNS/Bil.13/2020
 57. Notis Pembukaan Tender T/SUKNS/Bil.2/2020
 58. Notis Pembukaan Tender T/SUKNS/Bil.3/2020
 59. Kenyataan Tender Yang Berjaya bagi SH/SUKNS/Bil.32/2020, SH/SUKNS/Bil.34/2020, SH/B/SUKNS/Bil.7/2020 DAN SH/B/SUKNS/Bil.8/2020
 60. Kenyataan Tender Yang Berjaya bagi SUKNS/T/BP/Bil2/2020 Bahagian Perumahan, Negeri Sembilan Darul Khusus
 61. Notis Kenyataan Penyebut Harga yang Berjaya bagi Jawatankuasa Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.28/2020, SH/SUKNS/BIL.29/2020 dan SH/B/SUKNS/S/BIL.6/2020
 62. Notis Kenyataan Penyebut Harga yang Berjaya bagi Jawatankuasa Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2020
 63. Notis Kenyataan Petender Berjaya /SUKNS/BIL.2/2020 dan T/SUKNS/BIL.3/2020
 64. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.4/2020 dan SH/SUKNS/BIL.6/2020
 65. Notis Kenyataan Penyebut Harga Yang Berjaya Bagi Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.1/2020, SH/SUKNS/BIL.2/2020 dan SH/SUKNS/BIL.3/2020
 66. Notis Penangguhan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.34/2020
 67. Notis Penangguhan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.8/2020
 68. Notis Penangguhan Tawaran Tender T/SUKNS/BIL.4/2020
 69. Notis Penangguhan Tender PPNST (BAJA) 01/2020 (Dijadualkan tutup pada 3 April 2020)  
 70. Notis Penangguhan Sebut Harga BP07/2020 Dan Tender SUKNS/T/BP1/2020
 71. Notis Penangguhan Sebut Harga BP08/2020, BP09/2020, BP10/2020, BP11/2020, BP12/2020
 72. Notis Penghantaran Dokumen Tender SUKNS/T/BP 1/2020
 73. Notis Penghantaran Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.8/2020
 74. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.16/2020, SH/SUKNS/BIL.27/2020
 75. Keputusan Sebut Harga JPV.NS.S BIL.21/2020
 76. Kenyataan Tawaran Sebut Harga PDJKP BIL.03/2020
 77. Kenyataan Tawaran Sebut Harga PDJKP BIL.23/2020, PDJKP BIL.24/2020, PDJKP BIL.25/2020
 78. Kenyataan Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.25/2020
 79. Notis Sebut Harga JPV.NS Bil.22/2020
 80. Kenyataaan Sebut Harga BP BIL.22/2020
 81. Kenyataaan Sebut Harga BP BIL.21/2020
 82. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.22/2020, SH/SUKNS/BIL.23/2020, SH/SUKNS/BIL.24/2020
 83. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.19/2020, SH/SUKNS/BIL20/2020, SH/SUKNS/BIL.21/2020
 84. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.14/2020, SH/SUKNS/BIL.15/2020
 85. NOTIS SEBUT HARGA JPV.NS.S. BIL.25/2020
 86. NOTIS PEMBATALAN TENDER SUKNS/T/BP BIL.1/2020
 87. Keputusan Muktamad Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Veterinar Negeri Sembilan
 88. Notis Sebut Harga JPV.NS.S BIL.23/2020
 89. Notis Sebut Harga JPV.NS.S BIL.24/2020
 90. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.26/2020
 91. Notis Kenyataan Penyebut Harga yang Berjaya bagi Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2020
 92. Notis Kenyataan Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL7/2020,  SH/SUKNS/BIL12/2020, SH/SUKNS/BIL16/2020, SH/SUKNS/BIL18/2020
 93. Kenyataan Sebut Harga BP/BIL20/2020
 94. Kenyataan Sebut Harga BP/BIL19/2020
 95. Notis Penyebut Harga Berjaya SH/SUKNS/BIL.5/2020, SH/SUKNS/BIL.9/2020
 96. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.24/2020
 97. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.23/2020
 98. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.18/2020
 99. Notis Sebut Harga JPV/NS/S/BIL21/2020
 100. Kenyataan Tawaran Tender T/SUKNS/BIL1/2020
 101. Kenyataan Tawaran Sebut Harga PDJ/BIL.19/2020,PDJ/BIL.20/2020
KENYATAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2019
 
 1. Tender T/SUKNS/BIL.3/2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Projek Peralihan Network Switch di Bangunan Wisma Negeri.
 2. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.45/2019
  Perkhidmatan Membekal, Menghantar dan Memasang Sistem Siaraya, Skrin Led, Penataan Cahaya dan Keperluan Teknikal Lain Bagi Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang, Pingat dan Majlis Santapan Negeri Sempena Sambutan Hari Keputeraan Ke-72 DYMM Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2020.
 3. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/13/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 966.
 4. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/12/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 911.
 5. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/11/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 955.
 6. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/10/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 949.
 7. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/9/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 989.
 8. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/8/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NDK 933.
 9. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/7/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NCX 900.
 10. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/6/2019
  Honda Accord 2.4 VTi-L (A) Tahun 2013 NCX 3232.
 11. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/5/2019
  Volvo 940GL (A)/ Tahun 1995 NAN 727.
 12. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/4/2019
  Proton Perdana V6 (A) Eksekutif/ Tahun 2007 NCW 9748.
 13. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/3/2019
  Proton Perdana V6 (A) Tahun 2009 NCG 9955.
 14. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/2/2019
  Proton Perdana V6 (A) Tahun 2005 NBR 575.
 15. Sebut Harga SH/SUKNS/PK/1/2019
  Proton Perdana V6 (A) Eksekutif/ Tahun 2007 NCW 9175.
 16. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.43/2019
  Perkhidmatan Dobi di Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan, Port Dickson Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.
 17. Sebut Harga PDJKP 03/2019
  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata “Cash In Transit” Bagi Mengambil Hasil Kutipan Harian Di Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu.
 18. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.44/2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Precision Aircond Pusat Data Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 19. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.42/2019
  Pembekalan Pakaian Seragam Tahun 2020 Kepada Kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 20. Sebut Harga UP 29/2019
  Kerja-Kerja Kecemasan Mengganti Bumbung di Rumah Pangsa Sri Rasah, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
 21. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.41/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Gelanggang Squash Serta Kerja Berkaitan di Kompleks Sukan Tan Sri Dato' Dr Hj Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 22. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.40/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Gelanggang Tenis di Kuarters JKR No.3245 Jalan Penghulu Cantik dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 23. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.37/2019
  Perkhidmatan Merawat Loji Kumbahan, Pam Selam dan Kolam di Bangunan Wisma Negeri dan Kediaman Rasmi YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Tempoh Satu (1) Tahun.
 24. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.39/2019
  Kerja-kerja Menaiktaraf Dan Ubahsuai Laluan Tengah dan Ruang Balkoni di Bahagian Khidmat Pengurusan serta Kerja-kerja yang Berkaitan di Tingkat 5, Blok A, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
 25. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.38/2019
  Kerja-kerja Menaiktaraf Gelanggang Tenis di Kuarters JKR No.3245 Jalan Penghulu Cantik dan Kerja-kerja Berkaitan.
 26. Sebut Harga JPV.NS.S. 23/2019
  Kerja-Kerja Memasang dan Mengujilari Cold Room Berukuran 8 Kaki (P) x 8 Kaki (L) x 8 Kaki (T) Lengkap Dengan Sistem Penyejukan Termasuk Kerja-Kerja Elektrikal Berkaitan bagi Tujuan Penguatkuasaan dan Perundangan Veterinar di Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 27. Sebut Harga JPV.NS.S. 19/2019
  Perkhidmatan Pembersihan Kawasan dan Penyelenggaraan Lanskap di Ibu Pejabat Termasuk Kuarters Kakitangan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan dan Tiga (3) Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah untuk Tempoh Dua (2) Tahun.
 28. Sebut Harga UP 28/2019
  Kerja-Kerja Kecemasan bagi Membaikpulih Kerosakan dan Menaiktaraf Saluran Sampah Serta Berkaitan di Rumah Pangsa Senawang 2, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
 29. Sebut Harga JPV.NS.S.22/2019
  Perkhidmatan Penyediaan Laman Veterinar Termasuk Menata Rias, Pemasangan Khemah, Memasang Booth Pameran Statik dan Lain-Lain untuk Program NS FEST Peringkat Negeri Sembilan Bagi Tahun 2019.
 30. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.36/2019
  Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2020.
 31. Sebut Harga JPV.NS.S.21/2019
  Membekal dan Menghantar Pelbagai Saiz Botol Untuk Kegunaan Persampelan bagi Kod Projek 14000 Kawalan Pencemaran dari Sisa-Sisa Ternakan.
 32. Sebut Harga UP 24/2019, UP 25/2019, UP 26/2019, UP 27/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR Dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Batu Kikir II & III, Daerah Jempol, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR Dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Kampung Paya, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan. Kerja-Kerja Pemasangan Kamera Litar Tertutup (CCTV) Serta Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Tun Dr Ismail, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Surau Di RAHR Panchor, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 33. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.35/ 2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Saluran Paip Air Tandas Kolam Renang Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Dr. Hj. Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 34. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.34/2019
  Pakej Perlindungan Insurans (Takaful Islam) Bagi Lembaga Muzium Negeri Sembilan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.
 35. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.33/2019
  Perkhidmatan Semburan Serangga Dan Kawalan Haiwan Perosak Di Wisma Negeri, Bangunan SUK Lama, Rumah Peranginan Kerajaan Negeri, Kompleks Sukan Seremban 2, Taska SUKNS, Lapang Sasar Mantin, Semua Kuarters SUKNS, Garaj Kenderaan PSUKNS Dan Kediaman Rasmi Menteri Besar Negeri Sembilan.
 36. Sebut Harga JPV.NS.S. 20/2019
  Membekal dan Menghantar Peralatan dan Perkakasan Industri Asas Ternakan (IATn) Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan bagi Tahun 2019.
 37. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.32/2019
  Perkhidmatan Menyediakan Dan Mengendalikan Peralatan Sistem Audio, Pencahayaan Dan Screen LED Bagi Program Di Bawah Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2019 Peringkat Negeri Sembilan.
 38. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.31/2019
  Perkhidmatan Sewaan Keperluan Khemah, Peralatan Dan Keperluan Logistik Bagi Program Di Bawah Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2019 Peringkat Negeri Sembilan.
 39. Sebut Harga UP 22/2019 dan UP 23/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Landskap di Rumah Pangsa Senawang 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Skim RAHR Daif di Negeri Sembilan - RAHR Batang Rokan Daerah Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 40. Sebut Harga JPV.NS.S. 12/2019
  Membekal dan Menghantar Peralatan bagi Program Pembangunan Kawalan Makhluk Perosak Negeri Sembilan 2019.
 41. Tender PKwNS/T/01/2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan dan Perisian Komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan.
 42. Sebut Harga JPV.NS.S. 18/2019
  Membekal dan Menghantar Sexed Semen Beku dan Peralatan Untuk Program Unit Pembiakbakaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan bagi Tahun 2019.
 43. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.30/2019
  Perkhidmatan Penyewaan Dan Pengurusan Mesin Fotostat Multifungsi Bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 44. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.29/2019
  Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Servis Bulanan Sistem Elektrik Di Bangunan Wisma Negeri Dan Dewan Undangan Negeri, Seremban Bagi Tempoh 2 Tahun.
 45. Sebut Harga UP 15/2019, UP 16/2019, UP 17/2019, UP 18/2019, UP 19/2019, UP 20/2019, UP 21/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Lukut, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Kuala Johol, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Kampung Paya, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Landskap di Rumah Pangsa Kerajaan Negeri - Rumah Pangsa Templer 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah PAngsa Fasa 2 - RAHR Ayer Hitam, Daerah Jempol, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - Rumah Pangsa Senawang II, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Membaiki, Penyelenggaraan Kecil dan Pembersihan Surau di Rumah Pangsa dan RAHR Negeri Sembilan - Surau Blok G3 PPR Bersepadu Senawang, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 46. Sebut Harga JPV.NS.S. 17/2019
  Membekal dan Menghantar Ubat dan Aksesori Blowpie bagi Keperluan Program Pemusnahan Makhluk Perosak Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 47. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.28/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Ubahsuai Pejabat EXCO Kerajaan Negeri Sembilan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Blok C, Tingkat 1, Wisma Negeri, Negeri Sembilan.
 48. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.27/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Pondok Pengawal Kediaman Rasmi YB Setiausaha Kerajaan Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 49. Tender T-SUKNS-BIl3-2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Projek Peralihan Network Switch di Bangunan Wisma Negeri.
 50. Sebut Harga UP 14/2019
  Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan Apron dan Longkang Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Rumah Pangsa Senawang 2, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 51. Sebut Harga JPV.NS.S 16/2019
  Perkhidmatan Pembikinan Video Success Story Projek Ternakan Daerah untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 52. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.26/2019
  Perkhidmatan Peningkatan Capaian Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan dan Laman Web Jabatan/Agensi di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan Bagi Tempoh 2 Tahun.
 53. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.24/2019
  Pakej Perlindungan Insurans (Takaful Islam) Bagi Lembaga Muzium Negeri Sembilan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.
 54. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.25/2019
  Perkhidmatan Pembaharuan Semula (Renewal) Lesen Perisian ArcGIS Di Bawah Pelaksanaan Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan (GIS9) bagi Tempoh 2020-2021 Di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 55. Sebut Harga JPV.NS.S 15/2019
  Membekal dan Menghantar Pelbagai Peralatan Pejabat untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 56. Sebut Harga JPV.NS.S. 14/2019
  Membekal dan Menghantar Pelbagai Bahan Efektif Mikroorganisma (EM) Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 57. Sebut Harga UP 12/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Serting Tengah, Daerah Jempol, Negeri Sembilan.
 58. Sebut Harga UP 11/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan di RAHR Pasit, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
 59. Sebut Harga UP 10/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Lubuk Cina, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 60. Sebut Harga UP 9/2019
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Menaiktaraf Sistem Kumbahan RAHR dan Rumah Pangsa Fasa 2 - RAHR Kuala Sawah, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
 61. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.22/ 2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Ubahsuai Pejabat EXCO Kerajaan Negeri Sembilan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Blok C, Tingkat 1, Wisma Negeri, Negeri Sembilan.
 62. Tender T/SUKNS/ BIL.2/2019
  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Bagi Bangunan Kawasan Zon A, Zon B Dan Zon C Di Bawah Pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 63. Tender T/SUKNS/ BIL.1/2019
  Tawaran Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Jaminan Perkakasan Dan Perisian Komputer Bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 64. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.23/2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Peralatan Multimedia Bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 65. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.21/2019
  Perkhidmatan Pembersihan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Di Pejabat Majlis Sukan Negeri Paroi, Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Dr. Haji Mohd Said Seremban 2 Dan Kompleks Lapang Sasar Menembak Mantin, Seremban, Negeri Sembilan.
 66. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.20/ 2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Apartment Jalan Kilat Dan Kerja Berkaitan.
 67. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.19/ 2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Siling Porch Apartment Jalan Kilat Blok A Dan Blok B Serta Kerja Berkaitan.
 68. Sebut Harga JPV.NS.S 12/2019
  Membekal dan Menghantar Peralatan Bagi Program Pembangunan Kawalan Makhluk Perosak Negeri Sembilan 2019.
 69. Sebut Harga PDJKP 1/2019
  Perkhidmatan Mencuci Bangunan Pejabat dan Membersih Kawasan Kompleks Pentadbiran Daerah Jelebu.
 70. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.18/2019
  Perkhidmatan Rakaman Video Sepanjang Persidangan Dewan Undangan Negeri Bagi Persidangan Pertama (Perasmian), Kedua Dan Ketiga (Belanjawan) Penggal Kedua DUN KE-14.
 71. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.17/2019
  Perkhidmatan Sewaan Khemah Dan Peralatan Sempena Persidangan Dewan Undangan Negeri Bagi Persidangan Pertama (Perasmian), Kedua Dan Ketiga (Belanjawan) Penggal Kedua DUN Ke-14.
 72. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.16/2019
  Perkhidmatan Menyediakan Dan Membekalkan Jamuan Sempena Persidangan Dewan Undangan Negeri Bagi Persidangan Pertama (Perasmian), Kedua Dan Ketiga (Belanjawan) Penggal Kedua DUN Ke-14.
 73. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.15/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Pemasangan Pintu Keselamatan (Access Door) Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
 74. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.14/2019
  Perkhidmatan Pembersihan Dan Mencuci Bangunan Pentadbiran, Pengurusan Muzium, Teratak Perpatih Serta Unit Taman Seni Budaya di Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Seremban, Negeri Sembilan.
 75. Sebut Harga No.JPV.NS.S 10/2019
  Membekal dan Menghantar Pelbagai Jenis Makanan Ternakan untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2019.
 76. Sebut Harga No.JPV.NS.S 09/2019
  Membekal dan Menghantar Anak Ayam Kampung Kacukan Sebanyak 10,000 Ekor, 500 Ekor Anak Itik Pedaging Baka Mascovy, 500 Ekor Itik Penelur Baka Khaki Chambell dan Makanan Permulaan Ayam/Itik Sebanyak 250 Beg Bagi Program Transformasi Ekonomi Desa 2019.
 77. Sebut Harga No.JPV.NS.S 08/2019
  Membekal Dan Menghantar Semen Beku Untuk Program Unit Pembiakbakaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2019.
 78. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.13/2019
  Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Naik Taraf Local Area Network (LAN) Di Pusat Data Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 79. Sebut Harga SH/ SUKNS/ BIL.12/2019
  Perkhidmatan Semburan Serangga Dan Kawalan Serangga Perosak Di Balai-Balai Undang Yang Empat Dan Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin.
 80. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.10/2019 dan SH/ SUKNS/BIL.11/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Lantai Dewan Terbuka Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Hj. Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Pagar Gelanggang Lawn Bowl Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Hj. Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 81. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.9/2019
  Kerja-Kerja Mengecat Bumbung Rumah Kuarters 3334 Dan 3336 Jalan Keliling Serta Kerja-Kerja Berkaitan.
 82. Sebut Harga No. JPV.NS.S 07/2019
  Perkhidmatan Penyewaan Tiga (3) Unit Mesin Penyalin Cetakan Digital Hitam Putih Yang Baharu (Medium Duty) Dengan Kapasiti Tidak Kurang 30 Salinan Seminit (A4) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 83. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.8/2019
  Perkhidmatan Menyediakan Dan Membekalkan Jamuan Sempena Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan Bagi Tahun 1440H/2019M.
 84. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.7/2019
  Perkhidmatan Pengurusan Lot Niaga Di Basement 1 Bangunan Wisma Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 85. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.6/2019
  Perkhidmatan Pengurusan Kafeteria Di Bangunan Wisma Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 86. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.5/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Bilik Penginapan Asrama Lelaki Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan, Port Dickson.
 87. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.4/2019
  Kerja-Kerja Naiktaraf Sistem Penghawa Dingin Di Rumah Kuartrers No.3333 Jalan Keliling.
 88. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.3/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Kuarters 3333 Jalan Keliling Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan.
 89. Kenyataan Tender JBA/(T)/01/2019
  Pengurusan Sumber Air Mentah bagi Loji Air Gemas
  Pakej 1 - Membina Dan Menyiapkan Pintu Alur Limpah, Rumah Kawalan, Struktur Pam Dan Lain-lain Kerja Yang Berkaitan
 90. Sebut Harga UP 05/2019, UP 06/2019, UP 07/2019, UP 08/2019
  Sebut Harga UP 05/2019: Kerja-Kerja Membina Pakir Motosikal Berbumbung Serta Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Templer, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Sebut Harga UP 06/2019: Kerja-Kerja Menaiktaraf dan Membina Baru Rumah Sampah Serta Kerja-Kerja Berkaitan di PPR Bersepadu Senawang, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Sebut Harga UP 07/2019: Kerja-Kerja Membina Laluan Baru di Belakang Blok D Serta Kerja-Kerja Berkaitan di PPR Bersepadu Senawang, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Sebut Harga UP 08/2019: Kerja-Kerja Menaiktaraf Ruang Pejalan Kaki dan Koridor Rumah Pangsa Senawang 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 91. Sebut Harga JPV.NS.S 03/2019, JPV.NS.S 04/2019, JPVN.NS.S 05/2019, JPVN.NS.S 06/2019
  Membekal dan Menghantar 20 Ekor Lembu Induk Betina Kacukan Jersey untuk Program Pengeluaran Susu dan Pembiakbakaan Tahun 2019;
  Membekal dan Menghantar 20 Ekor Kambing Pejantan Baka Boer Kacukan Tempatan dan 128 Ekor Kambing Betina Induk Baka Boer Kacukan Tempatan untuk Program Pembiakbakaan Tahun 2019;
  Membekal dan Menghantar 12 Ekor Lembu Pejantan Baka Kacukan Brahman dan 34 Ekor Lembu Betina Induk Kacukan Brahman kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan bagi Tahun 2019; dan
  Membekal dan Menghantar 20 Ekor Bebiri Pejantan Baka Kacukan Tempatan untuk Program Pembakaan dan 120 Ekor Bebiri Induk Betina Kacukan Tempatan untuk Program Pembiakbakaan Tahun 2019.
 92. Sebut Harga SH/ SUKNS/BIL.2/2019
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Menyelenggara Tandas, Blok C, Tingkat 5 Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
 93. Sebut Harga No.JPV.NS.S 02/2019
  Membekal Dan Menghantar Peralatan Program Kawalan Dan Pembasmian Penyakit Haiwan Dan Zoonotik Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2019.
 94. Sebut Harga No.JPV.NS.S 01/2019
  Membekal Dan Menghantar Ubat-Ubatan Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilsn Bagi Tahun 2019.
 95. Sebut Harga SH/SUKNS/ BIL.1/2019 
  Pembekalan Toner Mesin Pencetak Dan Faksimili Untuk Kegunaan Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
 96. Sebutharga UP 04/2019 
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil, Jentera Lif Penumpang Secara Berpusat Di Rumah Pangsa Taman Tun Dr Ismail (Templer 1), Daerah Seremban, Negeri Sembilan (Tahun 2019).
 97. Sebutharga UP 03/2019 
  Kerja-Kerja Membekal Alat Pemadam Api Serta Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Taman Tun Dr Ismail (Templer 1), Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
 98. Sebutharga UP 02/2019 
  Kerja-Kerja Pembaikan Kecil Dan Pembersihan Kawasan Secara Berpusat Di Rumah Pangsa Wisma Sentosa Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus (Tahun 2019).
 99. Sebutharga UP 01/2019 
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Kecil Dan Pembaikan, Pembersihan Secara Berpusat Di Rumah Pangsa Templer 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus (Tahun 2019).
KENYATAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2018
 
 1. Notis Pembatalan Tender T/SUKNS/BIL.1/2018
  Keterangan lanjut seperti di lampiran
 2. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.23/2018
  Perkhidmatan Menyediakan Persiapan Pentas, Sistem Siaraya, Skrin LED, Penataan Cahaya Dan Keperluan Teknikal Lain Bagi Majlis Santapan Negeri Dan Konsert DiRaja Sempena Sambutan Hari Keputeraan DYMM Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2019.
 3. Sebut Harga SH/SUKNS/BIL.22/2018
  Perkhidmatan Membekal, Merekabentuk Dan Mencetak, Memasang, Menanggalkan Banner, Bunting, Backdrop Dan Billboard Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Bagi Tempoh Setahun (1) Tahun 2019.
 4. Sebutharga JPeNS / NSSH.05 / 2018
  Sebutharga Khidmat Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Perkakasan Dan Perisian Rangkaian Bagi Tempoh 3( 3 Tahun ) Untuk Kegunaan Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan.
 5. Sebutharga UP 32/2018
  Kerja-Kerja Membaiki Kerosakan Rumah Untuk Tawaran Baru Di RAHR Halacara Baru Gemas, Daerah Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 6. Sebutharga UP 29/2018 & 30/2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Landskap Di Rumah Kerajaan Negeri -PPR Bersepadu Senawang, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Landskap Di Rumah Kerajaan Negeri - Rumah Pangsa Taman Tun Dr Ismail (Templer 1), Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
 7. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.20/2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Tandas Sedia Ada Di Kediaman Rasmi Pegawai Kewangan Negeri No.3333 Jalan Keliling Seremban, Negeri Sembilan Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 8. Tender T/SUKNS/BIL.2/2018
  Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pejabat Dan Kawasan Wisma Negeri, Dewan Undangan Negeri (DUN) Dan Bangunan SUK Lama, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 9. Sebutharga UP 28/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Wisma Sentosa, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembila.n
 10. Sebutharga UP 27/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Simpang Pertang 1 dan 2, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan.
 11. Sebutharga UP 26/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Hosapa Titi, Daerah Jelebu, Negeri Sembilan.
 12. Sebutharga No.JPV.NS.S 19/2018
  Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Sistem Kamera Litar Tertutup "IP Camera" Sebanyak 18 Unit Di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan.
 13. Sebutharga No.JPV.NS.S 18/2018
  Membekal Dan Menghantar Peralatan Dan Perkakasan Industri Asas Ternakan (IATn) Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 14. Sebutharga JHEAINS/SH/T/30/2018
  Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujiterima Komputer Peribadi, Komputer Riba, Pencetak dan LCD Projektor Untuk Kegunaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus.
 15. Sebutharga UP 25/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Paip Sanitari Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Senawang 2, Daerah Seremban, Negeri Sembilan
 16. Sebutharga UP 24/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Pekan Lukut, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan
 17. Sebutharga UP 23/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Teluk Kemang I Dan II, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan
 18. Sebutharga UP 22/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Pasir Panjang I Dan II, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan
 19. Sebutharga UP 21/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Jambu Lapan, Daerah Jempol, Negeri Sembilan
 20. Sebutharga UP 20/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Bahau I, Daerah Jempol, Negeri Sembilan
 21. Sebutharga UP 19/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Rompin I Dan II, Daerah Jempol, Negeri Sembilan
 22. Sebutharga UP 18/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Mahsan, Jempol, Negeri Sembilan
 23. Sebutharga UP 17/2018
  Kerja-Kerja Mengganti Paip Kumbahan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Senawang 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan
 24. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.19/2018
  Pekhidmatan Pembaharuan Semula (Renewal) Lesen Perisian Arcgis Di Bawah Pelaksanaan Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan (GIS9) Di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan
 25. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.18/2018
  Kerja Menaiktaraf Bilik penginapan Blok Asrama Perempuan Rumah Peranginan Kerajaaan Negeri Sembilan,Port Dickson.
 26. Sebutharga No. JPV.NS.S 17/2018
  Membekal Dan Menghantar Sepuluh (10) Unit Mesin Perinchih (Chopper) Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tahun 2018.
 27. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.17/2018
  Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2019.
 28. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.16/2018
  Perkhidmatan Penyelenggaraan Portal Rasmi Dan Laman Web Jabatan/ Agensi Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 29. Sebutharga UP 16/2018
  Kerja-Kerja Pendawaian Semula Rumah Kedai Bahau Serta Kerja Berkaitan Di Rumah Kedai Bahau, Jempol, Negeri Sembilan.
 30. Notis Pembatalan Tender SUK/P/UP/01/2018
  Keterangan lanjut seperti di lampiran
 31. Sebutharga No. JPV.NS.S14-2018
  Membekal Dan Menghantar Makanan Soyahull Pallet Sebanyak Lima Puluh Lima (55)Tan Metrik Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 32. Sebutharga No. JPV.NS.S16-2018
  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kompleks Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 01.10.2018 Hingga 30.09.2020.
 33. Sebutharga No. JPV.NS.S15-2018
  Membekal Dan Menghantar Makanan Dairy Cattle Pallet Sebanyak Lima Puluh Lima (55) Tan Metrik Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 34. Sebutharga SH/SUKNS/ BIL.15/2018
  Perkhidmatan Mencetak, Memasang, Menanggalkan Bunting Dan Backdrop Sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan Tahun 2018.
 35. Sebutharga SH/SUKNS/ BIL.14/2018
  Pembekalan Alat Tulis Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus.
 36. Sebutharga SH/ SUKNS/BIL.13/ 2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Perpaipan Blok Lelaki Dan Perempuan Di Bilik Air Dan Ruang Dapur Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan.
 37. Sebutharga UP152018
  Kerja-Kerja Mengganti Paip Kumbahan dan Paip Sanitari Di Rumah Pangsa PPR Bersepadu Senawang, Negeri Sembilan.
 38. Tender T/SUKNS/BIL.1/2018
  Tawaran Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Perkakasan dan Perisian Komputer Tahun 2018 bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.
 39. Sebutharga UP14/2018
  Kerja-Kerja Baikpulih Tanah Mendap Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Lot 115 Rumah Rakyat Pedas, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 40. Sebutharga NO. JPV.NS.S 13/2018
  Membekal Dan Menghantar Semen Beku Untuk Program Unit Pembiakbakaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 41. Sebutharga NO. JPV.NS.S 11 & 12/2018
  Tawaran Membekal Dan Menghantar Dua Puluh Satu (21) Ekor Lembu Pejantan Baka Kacukan Brahman Dan Empat Puluh Lima (45) Ekor Lembu Betina Induk Kacukan Brahman Kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.

  Tawaran Membekal Dan Menghantar (2) ekor Lembu Baka Kacukan Friesian Dan Sembilan Belas Ekor Lembu Induk Betina Kacukan Friesian Untuk Program Pengeluaran Susu Dan Pembiakbakaan Tahun 2018.
 42. Sebutharga SH/SUKNS/ BIL.12/2018
  Pembekalan Cenderahati Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus.
 43. Sebutharga SH/ SUKNS/BIL.11/ 2018
  Kerja-Kerja Membina Tambahan Tandas Baru Di Asrama Lelaki Dan Wanita Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Hj Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 44. Sebutharga SH/ SUKNS/BIL.10/ 2018
  Kerja-Kerja Membaiki Kaki Lima Termasuk Longkang Konkrit Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat, Seremban, Negeri Sembilan.
 45. Sebutharga UP 13/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Chengkau, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 46. Sebutharga UP 12/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Sg Layang II, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 47. Sebutharga UP 11/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Chembong I, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 48. Sebutharga UP 10/2018
  Kerja-Kerja Membaikpulih Communal Septic Tank (CST) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Pedas, Daerah Rembau, Negeri Sembilan.
 49. Sebutharga UP 9/2018
  Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Pagar Di RAHR Padang Lebar Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
 50. Sebutharga UP 8/2018
  Kerja-Kerja Mengganti Longkang Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di RAHR Selaru Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
 51. Sebutharga No. JPV.NS.S 10/2018
  Membekal Dan Menghantar Ubat-Ubatan Untuk Unit Ruminan Dan Unit Pembiakbakaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 52. Sebutharga No. JPV.NS.S 09/2018
  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Pusat Latihan Aneka Ternakan Haiwan, Siliau, Seremban Negeri Sembilan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 01.07.2018 Hingga 30.06.2020.
 53. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/9/2018
  Pembekalan Peralatan Menembak (Peluru) Bagi Sukan Malaysia Tahun 2018 Majlis Sukan Negeri, Negeri Sembilan.
 54. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/8/2018
  Kerja Menaiktaraf Dan Melengkapkan Dewan Kuliah Dengan Kemudahan Alat Siaraya Di Rumah Peranginan Kerajaan Negeri, Port Dickson.
 55. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/7/2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf, Membaiki Dan Mengecat Dinding Dua Gelanggang Badminton Di Dewan A Dan B Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Hj Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 56. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/6/2018
  Kerja-Kerja Menurap Semula Permukaan Jalan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat Dan Kerja –Kerja Berkaitan.
 57. Sebutharga UP 7/2018
  Kerja - Kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja - Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Seroja Kasturi, Daerah Seremban, Negeri Sembilan.
 58. Sebutharga SH/SUKNS/ BIL.5/2018
  Naik Taraf Local Area Network (LAN) di Jabatan Pengairan dan Saliran (Hidrologi & Mekanikal), Maahad Ahmadi, Maahad Ahmadi (STAM), Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah – Port Dickson, Tampin, Rembau, Kuala Pilah, Jelebu, Jempol Dan Pemasangan Node Rangkaian Di Jabatan-Jabatan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 59. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/4/2018
  Kerja-Kerja Mengecat Bumbung Kuarters No.3245 Kediaman Rasmi YB SUK dan Kuarters No.3333 dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 60. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/3/2018
  Kerja- kerja Penyelenggaraan Dan Naiktaraf Sistem Penghawa Dingin Di Kompleks Sukan Majlis Sukan Negeri Sembilan Seremban 2.
 61. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/2/2018
  Kerja-Kerja Mengecat Kuarters No. 3072 Bahagian Luar Serta Tembok Pagar Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 62. Sebutharga SH/BIL. SUKNS/1/2018
  Kerja-kerja menggantikan salur air di dewan badminton ’A’ dan ’B’ serta kerja berkaitan di kompleks sukan Tan Sri Dato Haji Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 63. Sebutharga PPNS (RACUN) 02/2018 (P)
  Membekal Dan Menghantar Racun Rumpai Bagi Projek (Pembangunan Persekutuan) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.
 64. Sebutharga JPV.NS.S08-2018
  Membekal Dan Menghantar Ubat-Ubatan Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 65. Tender PPNST (RACUN) 02/2018
  Membekal Dan Menghantar Bekalan Racun Makhluk Perosak Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018.
 66. Tender PPNST (BAJA) 01/2018
  Membekal Dan Menghantar Bekalan Baja Dan Bahan Pelengkap Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018.
 67. Tender PPNS(BAJA) 01/2018(P)
  Membekal Dan Menghantar Bekalan Baja Dan Bahan Pelengkap Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018.
 68. Sebutharga UP 6/2018
  Kerja - Kerja Pencahayaan Dan Kerja - Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Senawang II, Negeri Sembilan .
 69. Sebutharga JPV.NS.S07-2018
  Membekal Dan Menghantar Lima Ribu (5000) Ekor Anak AYam Kampung Kacukan Dan Dua Ribu Lima Ratus (2500) Ekor Itik Pedaging / Penelur Bagi Program Tranformasi Ekonomi Desa Tahun 2018 .
 70. Sebutharga JPV.NS.S06-2018
  Membekal Dan Menghantar Ubatan Keperluan Program Kawalan Dan Pembasmian Penyakit Haiwan Ternakan Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tempoh April Hingga Julai Tahun 2018.
 71. Sebutharga JPV.NS.S05-2018
  Membekal Dan Menghantar Makanan Ternakan Di Taman Alam Veterinar, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Dan Pusat Latihan Aneka Ternakan Haiwan Siliau, Seremban Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 72. Sebutharga JPV.NS.S04-2018
  Tawaran Membekal Dan Menghantar Makanan Dedak Rusa Sebanyak Tujuh Puluh Empat (74) Tan Metrik Kepada Pusat - Pusat Ternakan Haiwan Di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Untuk Tahun 2018.
 73. Sebutharga JPV.NS.S03-2018
  Tawaran Membekal Dan Menghantar Makanan Dedak Lembu Sebanyak Tujuh Puluh Lapan (78) Tan Metrik Kepada Pusat - Pusat Ternakan Haiwan Di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Untuk Tahun 2018.
 74. Sebutharga UP 5/2018
  Kerja - Kerja Menaiktaraf Paip Air Ke Tangki Utama Dan Kerja - Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa PPR Bersepadu Senawang.
 75. Sebutharga No.JPV.NS.S 02/2018
  Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Di Kompleks Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 01.05.2018 Hingga 30.04.2020.
 76. Tender Unit Perumahan
  Kerja – Kerja Mengganti Bumbung Di Rumah Pangsa PPR Bersepadu Senawang, Daerah Seremban Negeri Sembilan.
 77. Sebutharga No.JPV.NS.S 01/2018
  Membekal Dan Menghantar Biovectrol 20EW 1 Liter Untuk Bahagian Regulatori, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Sembilan Bagi Tahun 2018.
 78. Sebutharga UP 4/2018
  Kerja-Kerja Mengganti Longkang Yang Rosak Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di RAHR Halacara Baru, Gemas, Negeri Sembilan.
 79. Sebutharga UP 3/2018
  Kerja-Kerja Pencahayaan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Pangsa Kerajaan Negeri PPR Bersepadu Senawang, Negeri Sembilan.
NOTIS PEMBUKAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2018
 
 1. SH/SUKNS/BIL.23/2018 baru
  Perkhidmatan Menyediakan Persiapan Pentas, Sistem Siaraya, Skrin LED, Penataan Cahaya Dan Keperluan Teknikal Lain Bagi Majlis Santapan Negeri Dan Konsert DiRaja Sempena Sambutan Hari Keputeraan DYMM Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018.
 2. Tender T/SUKNS/BIL.2/2018 baru
  Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pejabat Dan Kawasan Wisma Negeri, Dewan Undangan Negeri (DUN) Dan Bangunan SUK Lama, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 3. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.20/2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Tandas Sedia Ada Di Kediaman Rasmi Pegawai Kewangan Negeri No. 3333 Jalan Keliling Seremban, Negeri Sembilan Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 4. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.19/2018
  Perkhidmatan Pembaharuan Semula (Renewal) Lesen Perisian ArcGIS Di Bawah Pelaksanaan Sistem Maklumat Geografi Negeri Sembilan (GIS9) Di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 5. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.18/2018
  Kerja Menaiktaraf Bilik Penginapan Blok Asrama Perempuan Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan, Port Dickson.
 6. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.17/2018
  Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2019.
 7. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.16/2018
  Perkhidmatan Penyelenggaraan Portal Rasmi Dan Laman Web Jabatan/ Agensi Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 8. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.15/2018
  Perkhidmatan Mencetak, Memasang, Menanggalkan Bunting Dan Backdrop Sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan Tahun 2018.
 9. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.14/2018
  Pembekalan Alat Tulis Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus.
 10. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.13/2018
  Kerja-Kerja Menaik Taraf Sistem Perpaipan Blok Lelaki Dan Perempuan Di Bilik Air Dan Ruang Dapur Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan.
 11. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.12/2018
  Pembekalan Cenderahati Di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus.
 12. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.11/2018
  Kerja-Kerja Membina Tambahan Tandas Baru Di Asrama Lelaki Dan Wanita Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato' Hj Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 13. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.10/2018
  Kerja-Kerja Membaiki Kaki Lima Termasuk Longkang Konkrit Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat, Seremban, Negeri Sembilan.
 14. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.8/2018
  Kerja Menaiktaraf Dan Melengkapkan Dewan Kuliah Dengan Kemudahan Alat Siaraya Di Rumah Peranginan Kerajaan Negeri, Port Dickson.
 15. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.7/2018
  Kerja-Kerja Menaiktaraf, Membaiki Dan Mengecat Dinding Dua Gelanggang Badminton Di Dewan A Dan B Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato' Hj Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
 16. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.6/2018
  Kerja-Kerja Menurap Semula Permukaan Jalan Di Kuarters Apartment Jalan Kilat Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 17. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.5/2018
  Naik Taraf Local Area Network (LAN) di Jabatan Pengairan dan Saliran (Hidrologi & Mekanikal), Maahad Ahmadi, Maahad Ahmadi (STAM), Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah - Port Dickson, Tampin, Rembau, Kuala Pilah, Jelebu, Jempol Dan Pemasangan Node Rangkaian Di Jabatan-Jabatan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.
 18. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.4/2018
  Kerja-Kerja Mengecat Bumbung Kuarters No.3245 Kediaman Rasmi YB SUK dan Kuarters No.3333 dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 19. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.3/2018
  Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Naiktaraf Sistem Penghawa Dingin Di Kompleks Sukan Majlis Sukan Negeri Sembilan Seremban 2.
 20. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.2/2018
  Kerja-Kerja Mengecat Kuarters No. 3072 Bahagian Luar Serta Tembok Pagar Dan Kerja-Kerja Berkaitan.
 21. Sebutharga SH/SUKNS/BIL.1/2018
  Kerja-Kerja Menggantikan Salur Air Di Dewan Badminton 'A' dan 'B' Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato Haji Mohd Said Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus.
NOTIS PEMBERITAHUAN SEBUTHARGA YANG BERJAYA TAHUN 2018
 

No information available at this moment

 KENYATAAN SEBUT HARGA / TENDER TAHUN 2016
 
 • SEBUT HARGA 42/2016
  Perkhidmatan Mencetak, Memasang, Menanggalkan Bunting Sempena Sambutan Hari Keputeraan Ke -69 DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tahun 2017
  Peringatan : Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

 • Sebut Harga 10/2016
  Kerja-Kerja Membina Dataran Kejat Di Dewan Orang Ramai RAHR Halacara Baru Gemas, Negeri Sembilan
  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan

 • Tender SUKNS 7/2016
  Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pejabat Dan Kawasan Wisma Negeri, Dewan Undangan Negeri (DUN) Dan Bangunan SUK Lama, Negeri Sembilan Darul Khusus.


 • Tender SUKNS 6/2016
  Tawaran Khidmat Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan Dan Perisian Rangkaian Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.


 • Sebutharga 39/2016
  Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Pada 21 Oktober 2016


 • Sebutharga 38/2016
  Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Pada 21 Oktober 2016


 • Sebutharga 37/2016
  Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan Pada 21 Oktober 2016


 • Sebutharga 35/2016
  Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Buku Istiadat Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat 2017
  Peringatan : Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

 • Sebutharga 34/2016
  Perkhidmatan Membekal Darjah Kebesaran Bintang Dan Pingat Sempena Hari Keputeraan DYMM Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tahun 2017
  Peringatan : Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

 • Sebutharga 33/2016
  Perkhidmatan Mencetak Dan Membekal Buku Harian Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2017
  Peringatan : Kehadiran taklimat adalah diwajibkan

 • Sebutharga 32/2016
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Melengkapkan Dewan Dengan Kemudahan Alat Siaraya Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Dr Hj Mohd Said, Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus
  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan

 • Sebutharga 31/2016
  Kerja-Kerja Pendawaian Semula Dan Menaiktaraf Serta Kerja Berkaitan Di Basement 2, Bangunan Wisma Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan

 • Sebutharga 30/2016
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Ruang Diantara Dewan ’A’ Dan Dewan ’B’ Dengan Memasang Bumbung Dan Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Tan Sri Dato’ Dr Hj Mohd Said, Seremban 2, Negeri Sembilan
  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan

 • Tender UP ( Unit Perumahan ) 2016
  Kerja-Kerja Pendawaian Semula Elektrik Di Rumah Pangsa Senawang 1, Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
  Taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan.

 • Sebutharga 27/2016
  Kerja-Kerja Mengecat Bahagian Dalam Bangunan Asrama Lelaki Dan Wanita Serta Kerja Berkaitan Di Kompleks Sukan Dato’ Dr. Hj. Said, Seremban 2, Negeri Sembilan Darul Khusus

  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan
 • Sebutharga 16/2016
  Kerja-Kerja Membersih Dan Mengecat Semula Blok Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Sembilan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Port Dickson, Negeri Sembilan

  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan
 • Sebutharga 15/2016
  Kerja-Kerja Membaikpulih Kebocoran Bumbung Bilik Gerakan Dan Dewan Theatrette Serta Kerja Yang Berkaitan Di Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan

  Peringatan : Lawatan tapak adalah diwajibkan
  Sebutharga No. JPV.NS.S P01/2016
  Kerja-Kerja Menaiktaraf Bilik Susu (Kerja-kerja Khas) Dan Bangunan Pejabat Serta Menukar Pintu Pagar Utama Dan Pagar Di Pusat Perkhidmatan INdustri Tenusu, Gemencheh Negeri Sembilan

 

Cyber Gambling Archive