Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

 

     

Berikut merupakan senarai set data yang telah diterbitkan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sehingga tahun 2020

 

BIL.TAJUK SET DATAFORMAT SET DATA
1. PROJEK BEKALAN AIR MENTAH DI NEGERI SEMBILAN .CSV
2. MAKLUMAT EMPANGAN DI NEGERI SEMBILAN .CSV
3. SENARAI TEMPAT-TEMPAT PENGINAPAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
4. SENARAI PRODUK PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
5. SENARAI AGENSI MENYERTAI PROGRAM MISI JUALAN DALAM NEGARA (MATTA FAIR) .XLSX
6. SENARAI ACARA PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
7. SENARAI PEMENANG PINGAT SUKMA BAGI KONTINJEN NEGERI SEMBILAN .XLS .CSV
8. SENARAI PENERIMA INSENTIF KEMENANGAN SUKAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA (SUKMA) .XLSX
9. PERSATUAN SUKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLS
10. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN DAN PENCAPAIAN TERTINGGI PERNAH DIPEROLEHI .XLSX
11. PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN NEGERI SEMBILAN .XLSX
12. PUSAT LATIHAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN .XLSX
13. KUTIPAN PINGAT NEGERI SEMBILAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA .XLS
14. BILANGAN PEGAWAI DAN ATLET KONTINJEN NEGERI SEMBILAN KE SUKAN MALAYSIA .XLSX
15. PRASARANA SUKAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
16. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN KE KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT TERTINGGI .XLSX
17. PERBANDINGAN PUNGUTAN PINGAT PROGRAM PELAPIS NEGERI .XLSX
18. SENARAI KESELURUHAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN MENGIKUT SUSUNAN KEUTAMAAN .XLSX .CSV
19. SENARAI PELUCUTAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
20. STATISTIK PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
21. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
22. KENDERAAN BERDAFTAR MENGIKUT JENIS DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
23. PELABURAN YANG DILULUSKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV .XML
24. PENGGUNAAN AIR (METER PADU) MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
25. BILANGAN GURU MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
26. BILANGAN SEKOLAH RENDAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
27. BILANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
28. BILANGAN PERSONEL PERUBATAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
29. KEMUDAHAN KESIHATAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
30. KELUASAN TANAMAN GETAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
31. PRESTASI PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
32. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
33. BILANGAN SEKOLAH MENENGAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
34. PANJANG JALAN DAN JENIS PERMUKAAN (KM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
35. SENARAI LOJI RAWATAN AIR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
36. PENGGUNAAN AIR DAN HASIL KUTIPAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
37. BILANGAN DAN PERATUS PENDUDUK NEGERI SEMBILAN BEKERJA MENGIKUT INDUSTRI .XLSX .CSV
38. KADAR PENYERTAAN TENAGA BURUH MENGIKUT KUMPULAN UMUR DAN STRATA (%) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
39. PENDUDUK BEKERJA MENGIKUT PEKERJAAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
40. STATISTIK KEMISKINAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
41. PENCARI KERJA YANG BERDAFTAR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
42. BILANGAN MURID SEKOLAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
43. BILANGAN KATIL DI HOSPITAL KERAJAAN DAN HOSPITAL SWASTA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
44. PENGELUARAN AKUAKULTUR DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KATEGORI SISTEM AKUAKULTUR .XLSX .CSV
45. PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
46. TENAGA ELEKTRIK YANG DIBEKALKAN DAN DIGUNAKAN MENGIKUT JENIS PENGGUNA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
47. BILANGAN TEMPAT KEDIAMAN, ISI RUMAH DAN PURATA SAIZ AHLI ISI RUMAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
48. PENYERTAAN TENAGA BURUH DAN KADAR PENGANGGURAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
49. STATISTIK PENDAFTARAN KELAHIRAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
50. BILANGAN KEMUDAHAN AWAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
51. BILANGAN PENDUDUK DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR, JANTINA, KUMPULAN ETNIK DAN DAERAH .XLSX .CSV
52. JALAN NEGERI MENGIKUT KATEGORI DAN PECAHAN JALAN MENGIKUT PBT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
53. TABURAN PENDUDUK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT DAERAH .XLSX .CSV
54. BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA PETANG MENGIKUT DAERAH .XLS
55. BILANGAN PENERIMA BANTUAN MENGIKUT SKIM DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
56. PENGUNJUNG PUSAT PELANCONGAN DAN HUTAN LIPUR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
57. STATISTIK KEMISKINAN DAN POPULASI PENDUDUK MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
58. TENAGA BURUH MENGIKUT TAHAP PENDIDIKAN DAN JANTINA DI NEGERI SEMBILAN .XLS
59. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
60. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
61. LALUAN PERKHIDMATAN BAS HENTI-HENTI (SBST) BAGI KAWASAN SEREMBAN (MyBAS) .XLSX
62. KDNK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT JENIS AKTIVITI EKONOMI .XLSX
63. PERKHIDMATAN KEMUDAHAN WiFi PERCUMA (1NS Wireless City) .XLSX
64. KEDATANGAN PELANCONG KE HOMESTAY MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
65. PROJEK PERKILANGAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT INDUSTRI .XLSX
66. PENGELUARAN HASIL LADANG RAKYAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
67. JUMLAH PENGUNJUNG KE MUZIUM DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
68. PENGELUARAN HASIL TANAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TKPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
69. PENGELUARAN DAN HASIL DARIPADA SUMBER PERHUTANAN .XLSX
70. KELUASAN KAWASAN DAN JUMLAH PENGELUARAN HASIL PERTANIAN MENGIKUT JENIS TANAMAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
71. PENGELUARAN HASIL TERNAKAN UTAMA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
72. KADAR SARA DIRI BAGI KOMODITI TERNAKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
73. LOKASI NSWiFi DESA CEMERLANG .XLSX .CSV .XML .JSON .HTML
74. KADAR POPULASI TERNAKAN UTAMA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
75. SENARAI KESELURUHAN SKIM RUMAH AWAM HARGA RENDAH (RAHR) DAN RUMAH PANGSA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
76. BILANGAN PEGANGAN CUKAI TAKSIRAN DINEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
77. BILANGAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH, BALAI POLIS DAN PONDOK POLIS MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
78. STATISTIK PEMERIKSAAN PREMIS MAKANAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
79. BILANGAN TAMAN PERUMAHAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
80. BILANGAN KOMPAUN PARKIR BERBAYAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
81. BILANGAN PREMIS PERNIAGAAN DI BAWAH SELIAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
82. STATISTIK PENURUNAN PAPAN TANDA/KAIN RENTANG/BUNTING/POSTER YANG TIDAK SAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
83. BILANGAN KEBENARAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PINDAH MILIK/GADAIAN .CSV
84. JUMLAH KUTIPAN CUKAI TANAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .CSV