1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/1/2019 Hingga 6/01/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 7/1/2019 Hingga 13/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 14/1/2019 Hingga 20/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 21/1/2019 Hingga 27/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 28/1/2019 Hingga 3/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/2/2019 Hingga 10/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/2/2019 Hingga 17/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/2/2019 Hingga 24/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/2/2019 Hingga 3/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/3/2019 Hingga 10/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/3/2019 Hingga 17/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/3/2019 Hingga 24/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/3/2019 Hingga 31/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/4/2019 Hingga 7/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 8/4/2019 Hingga 14/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 15/4/2019 Hingga 21/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 22/4/2019 Hingga 28/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 29/4/2019 Hingga 5/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 6/5/2019 Hingga 12/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 13/5/2019 Hingga 19/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 20/5/2019 Hingga 26/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 27/5/2019 Hingga 2/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 10/6/2019 Hingga 16/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 17/6/2019 Hingga 23/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 24/6/2019 Hingga 30/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/7/2019 Hingga 7/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 8/7/2019 Hingga 14/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 15/7/2019 Hingga 21/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 22/7/2019 Hingga 28/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 29/7/2019 Hingga 4/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 5/8/2019 Hingga 11/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 12/8/2019 Hingga 25/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 26/8/2019 Hingga 1/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 2/9/2019 Hingga 15/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 16/9/2019 Hingga 22/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 23/9/2019 Hingga 29/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 30/9/2019 Hingga 6/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 7/10/2019 Hingga 13/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 14/10/2019 Hingga 20/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 21/10/2019 Hingga 27/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 28/10/2019 Hingga 3/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/11/2019 Hingga 10/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/11/2019 Hingga 17/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/11/2019 Hingga 24/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/11/2019 Hingga 8/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 9/12/2019 Hingga 15/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 16/12/2019 Hingga 22/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 23/12/2019 Hingga 5/1/2020

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan