Operasi Judi Siber
Tindakan Pemotongan Utiliti
Statistik Pertuduhan
Keratan Akhbar
Akta dan Enakmen
Hukuman
Hubungi Kami

Operasi Judi Siber

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 01 Januari 2019 Hingga 6 Januari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 07 Januari 2019 Hingga 13 Januari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 14 Januari 2019 Hingga 20 Januari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 21 Januari 2019 Hingga 27 Januari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 28 Januari 2019 Hingga 3 Februari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 4 Februari 2019 Hingga 10 Februari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 11 Februari 2019 Hingga 17 Februari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 18 Februari 2019 Hingga 24 Februari 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 25 Februari 2019 Hingga 3 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 4 Mac 2019 Hingga 10 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 11 Mac 2019 Hingga 17 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 18 Mac 2019 Hingga 24 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 25 Mac 2019 Hingga 31 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 1 April 2019 Hingga 7 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 8 April 2019 Hingga 14 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 15 April 2019 Hingga 21 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 22 April 2019 Hingga 28 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 29 April 2019 Hingga 5 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 6 Mei 2019 Hingga 12 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 13 Mei 2019 Hingga 19 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 20 Mei 2019 Hingga 26 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 27 Mei 2019 Hingga 2 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 10 Jun 2019 Hingga 16 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 17 Jun 2019 Hingga 23 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 24 Jun 2019 Hingga 30 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 1 Julai 2019 Hingga 7 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 8 Julai 2019 Hingga 14 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 15 Julai 2019 Hingga 21 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 22 Julai 2019 Hingga 28 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 29 Julai 2019 Hingga 4 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 5 Ogos 2019 Hingga 11 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 12 Ogos 2019 Hingga 25 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 26 Ogos 2019 Hingga 1 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 2 September 2019 Hingga 15 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 16 September 2019 Hingga 22 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 23 September 2019 Hingga 29 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 30 September 2019 Hingga 6 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 7 Oktober 2019 Hingga 13 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 14 Oktober 2019 Hingga 20 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 21 Oktober 2019 Hingga 27 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 28 Oktober 2019 Hingga 3 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 4 November 2019 Hingga 10 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 11 November 2019 Hingga 17 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 18 November 2019 Hingga 24 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 25 November 2019 Hingga 8 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 9 Disember 2019 Hingga 15 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Laporan Mingguan Operasi Perjudian Siber Oleh Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan Mulai 16 Disember 2019 Hingga 22 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

PHK = Pusat Hiburan Keluarga

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan

Tindakan Pemotongan Utiliti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/1/2019 Hingga 6/01/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 7/1/2019 Hingga 13/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 14/1/2019 Hingga 20/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 21/1/2019 Hingga 27/1/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 28/1/2019 Hingga 3/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/2/2019 Hingga 10/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/2/2019 Hingga 17/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/2/2019 Hingga 24/2/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/2/2019 Hingga 3/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/3/2019 Hingga 10/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/3/2019 Hingga 17/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/3/2019 Hingga 24/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/3/2019 Hingga 31/3/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/4/2019 Hingga 7/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 8/4/2019 Hingga 14/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 15/4/2019 Hingga 21/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 22/4/2019 Hingga 28/4/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 29/4/2019 Hingga 5/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 6/5/2019 Hingga 12/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 13/5/2019 Hingga 19/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 20/5/2019 Hingga 26/5/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 27/5/2019 Hingga 2/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 10/6/2019 Hingga 16/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 17/6/2019 Hingga 23/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 24/6/2019 Hingga 30/6/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 1/7/2019 Hingga 7/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 8/7/2019 Hingga 14/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 15/7/2019 Hingga 21/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 22/7/2019 Hingga 28/7/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 29/7/2019 Hingga 4/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 5/8/2019 Hingga 11/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 12/8/2019 Hingga 25/8/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 26/8/2019 Hingga 1/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 2/9/2019 Hingga 15/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 16/9/2019 Hingga 22/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 23/9/2019 Hingga 29/9/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 30/9/2019 Hingga 6/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 7/10/2019 Hingga 13/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 14/10/2019 Hingga 20/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 21/10/2019 Hingga 27/10/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 28/10/2019 Hingga 3/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 4/11/2019 Hingga 10/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 11/11/2019 Hingga 17/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 18/11/2019 Hingga 24/11/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 25/11/2019 Hingga 8/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 9/12/2019 Hingga 15/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Terkini Tindakan Pemotongan Bekalan Utiliti Mulai 16/12/2019 Hingga 22/12/2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan

Statistik Pertuduhan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 1 Jan Hingga 6 Jan 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 7 Jan Hingga 13 Jan 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 14 Jan Hingga 20 Jan 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 21 Jan Hingga 27 Jan 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 28 Jan Hingga 3 Feb 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 4 Feb Hingga 10 Feb 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 11 Feb Hingga 17 Feb 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 18 Feb Hingga 24 Feb 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 25 Feb Hingga 3 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 4 Mac Hingga 10 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 11 Mac Hingga 17 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 18 Mac Hingga 24 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 25 Mac Hingga 31 Mac 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 1 April Hingga 7 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 8 April Hingga 14 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 15 April Hingga 21 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 22 April Hingga 28 April 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 29 April Hingga 5 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 6 Mei Hingga 12 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 13 Mei Hingga 19 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 20 Mei Hingga 26 Mei 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 27 Mei Hingga 2 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 10 Jun Hingga 16 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 17 Jun Hingga 23 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 24 Jun Hingga 30 Jun 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 1 Julai Hingga 7 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 8 Julai Hingga 14 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 15 Julai Hingga 21 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 22 Julai Hingga 28 Julai 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 29 Julai Hingga 4 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 5 Ogos Hingga 11 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 12 Ogos Hingga 25 Ogos 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 26 Ogos Hingga 1 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 2 September Hingga 15 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 16 September Hingga 22 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 23 September Hingga 29 September 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 30 September Hingga 6 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 7 Oktober Hingga 13 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 14 Oktober Hingga 20 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 21 Oktober Hingga 27 Oktober 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 28 Oktober Hingga 3 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 4 November Hingga 10 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 11 November Hingga 17 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 18 November Hingga 24 November 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 25 November Hingga 8 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 9 Disember Hingga 15 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

Statistik Pertuduhan Perjudian Siber & Bekas PHK Bagi Tempoh 16 Disember Hingga 22 Disember 2019

Sila klik pada imej untuk membesarkan gambar

EHDTTH = Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan

ARJT = Akta Rumah Judi Terbuka

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan

Keratan Akhbar

Akta dan Enakmen

1
2
  

AKTA RUMAH PERJUDIAN TERBUKA 1953

( Akta 289 )

_____________________________

SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN

_________________________________

 

                                  Seksyen

1 . Tajuk ringkas.
2 . Tafsiran.
3 . Kacau-ganggu.
3A . Judi spesifik tidak perlu dinyatakan atau dibuktikan.
4 . Kesalahan-kesalahan mengenai rumah perjudian terbuka.
4A . Membantu dalam menjalankan suatu loteri awam.
4B .  Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan urusan mesin judi.
5 .  Pendahuluan atau menyediakan wang untuk menubuh atau menjalankan.
6 .  Judi di rumah perjudian terbuka.
7 .  Judi di tempat awam.
8 .  Godaan, memajukan atau memudahkan judi di tempat awam.
9 .  Membeli tiket loteri.
10 .  Wang yang telah dibayar boleh dapat kembali.
11 .  Anggapan terhadap orang yang menjual tiket-tiket loteri, dll.
12 .  Penjualan tiket-tiket loteri tak sah.
13 .  Tanggungjawab majikan-majikan dan pengawas-pengawas.
14 .  Tangkapan oleh Majikan
15 .  Kuasa untuk memasuki premis-premis.
15A .  Penutupan premis-premis.
16 .  Waran geledah terhadap premis-premis.
16A .  Pemusnahan mesin-mesin judi yang dirampas.
17 .  Waran memeriksa terhadap orang-orang.
18 . Memasuki dan memeriksa oleh Majistret atau pegawai kanan polis. 


 

4B. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan urusan mesin judi [Mas. Akta A1096]

                                     Mana-mana orang yang –

(a) Berurusan atau menjalankan transaksi dalam apa cara jua sekalipun, dengan mana-mana mesin judi atau mana-mana bahagian mesin judi atau apa saja kepentingan atas mana-mana mesin judi atau mana-mana bahagian alat ganti bagi mana-mana mesin judi; atau
(b) Mengimport, mengeluar, memasang, membekal, menjual, mengedar, menggadai, memajak, menyewa, servis     membaiki, mengubah-suai atau merubah-bentuk, atau mengadakan apa-apa kombinasi aktiviti-aktiviti tersebut yang berkaitan dengan mesin judi atau mana-mana bahagian alat-ganti bagi mana-mana mesin judi,

 

 

NEGERI SEMBILAN NO. 4 TAHUN 1998

BAHAGIAN III

PELESENAN

 

6. (1) Tiada seorang pun boleh mengadakan hiburan di mana-mana tempat melainkan jika Pegawai Pelesen telah memberikan –
  (a) suatu lessen untuk mengadakan hiburan itu; dan
  (b) suatu lessen untuk mengadakan hiburan di tempat itu.
     
  (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen(1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
     
  (3) Pemunya tempat hiburan di mana hiburan telah dijalankan tanpa lessen adalah melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen(1), melainkan jika pemunya dapat membuktikan kesalahan itu telah dilakukan oleh seseorang yang lain daripada pemunya, atau identity orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipastikan.
     
  (4) Pemunya hendaklah memberi apa-apa maklumat dalam tempoh yang dikehedaki oleh seorang pegawai polis atau orang diberikuasa supaya diberitahu tentang identity dan alamat orang yang telah menjalankan hiburan tersebut pada atau lebih kurang pada masa kesalahan yang dikatakan itu, dan apa-apa maklumat lain yang  dikehendaki oleh pegawai polis atau orang diberikuasa itu.
     
  (5) Mana-mana penduduk yang telah atau yang sepatutnya telah menjaga atau mengawal tempat hiburan tersebut hendaklah, jika dikehendaki seperti tersebut di atas, memberi apa-apa maklumat yang mana adalah dalam kuasanya untuk memberi, dan yang boleh menyebabkan orang yang melakukan kesalahan itu dikenali.
     
  (6) Jika adalah dibuktikan bahawa apa-apa perbuatan atau perkara dilakukan oleh atau ditinggal daripada dilakukan oleh mana-mana orang yang menyalahi seksyen

 


 

 

 

Sumber dari Polis Diraja Malaysia

Hukuman

 

AKTA RUMAH PERJUDIAN TERBUKA 1953

( Akta 289 ) 

                                  Hukuman 

  4B. Kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan urusan mesin judi [Mas. Akta A1096]
  Adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, jika disabitkan, dikenakan denda tidak kurang dari sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih dari satu ratus ribu ringgit bagi setiap mesin judi yang dirampas dan hendaklah juga dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun.

 

  6. Judi di rumah perjudian terbuka.
(1) Mana-mana orang yang berjudi di sebuah rumah perjudian terbuka adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, jika disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.
(2) Seseorang yang dijumpai dalam sebuah rumah perjudian terbuka atau didapati lari dari sebuah rumah perjudian terbuka semasa rumah itu dimasuki, hendaklah dianggapkan, sehingga sebaliknya dibuktikan bahawa orang itu berjudi di dalamnya.


                            

 


 

 

 

Sumber dari Polis Diraja Malaysia

Hubungi Kami

 

NO TELEFON ADUAN JUDI SIBER DI NEGERI SEMBILAN

Sila Klik Pada Gambar Untuk Membesarkan Imej

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan

 Sila Klik Pada Gambar Untuk Membesarkan Imej

Sumber dari Jawatankuasa Pasukan Petugas Perjudian Siber (PPPS) Negeri Sembilan


ADUAN MELALUI EMAIL

nsembilan[at]mkn.gov.my                               

Pautan Agensi

sort

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

2

 • SUK Johor
 • SUK Kedah
 • SUK Kelantan
 • SUK Melaka
 • SUK Pahang
 • SUK Penang
 • SUK Perak
 • SUK Perlis
 • SUK Sabah
 • SUK Sarawak
 • SUK Selangor
 • SUK Terengganu

Capaian Terus

sort

 • Announcement
 • GuestBook
 • Publishing
 • SmartApp
 • Charter
 • Open Data
 • Gallery
 • Archive
 
 
Facebook
YouTube
Mobile
RSS
Statistic
Email