PENGUMUMAN TERKINI

PEMBERITAHUAN

Bayaran Cukai Tanah Secara ONLINE akan  diTUTUP sementara pada JUMAAT 22/12/2017  jam 4.00 petang sehingga 2 Januari 2018 (Selasa) jam 10.00 pagi  bagi tujuan Penutupan Akaun Akhir Tahun 2017.

'Segala Kesulitan Amat Dikesali'

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

PEMBERITAHUAN

Semua Urusan Kaunter Adalah DITANGGUHKAN Bagi Tujuan Penutupan Akaun Akhir Tahun 2017 Bermula Pada 28 Disember 2017 (Khamis) Jam 1.00 Petang.

'Segala Kesulitan Amat Dikesali'

..........................................................................................................................................................................................................

PEMBERITAHUAN

Semua Pembayaran Secara CEK/ WANG POS/ KIRIMAN WANG/ BANK DRAF Untuk Semua Urusan Adalah Di Tangguhkan Bagi Tujuan Penutupan Akaun Akhir Tahun 2017 Bermula Dari 18 Disember 2017 Sehingga 31 Disember 2017.

'Segala Kesulitan Amat Dikesali'

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Perhatian kepada semua pemilik Geran Berdaftar di Negeri Sembilan, anda boleh mengemaskini alamat pada geran hakmilik masing-masing dengan menggunakan Borang 26A.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 Laman Web Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan sedang di kemaskini.

Kesulitan Amat Di Kesali.

Frequently Asked Questions - All FAQs

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions
 • Apa-apa jumlah wang tahunan yang kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai cukai tanah;
 • Apa-apa pembayaran tahunan lain yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri yang menurut mana-mana undang-undang bertulis, hendaklah dipungut seolah-olah ianya adalah cukai tanah atau hasil tanah; dan
 • Apa-apa bayaran yang terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri sebagai tunggakan cukai tanah oleh sebab kaedah-kaedah di bawah seksyen 14 Kanun Tanah Negara, 1965.
 • Cukai tanah perlu dibayar sebelum 1hb Jun tiap-tiap tahun.
 • Denda lewat akan dikenakan sebagai tambahan kepada cukai tanah
 • Notis tuntutan (Borang 6A) akan dikeluarkan dan jika tidak dijelaskan dalam tempoh tiga [3] bulan daripada tarikh arahan Notis tersebut maka tindakan merampas tanah dibawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara akan diambil.
 • Kaunter Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan;
 • Kaunter Pejabat Tanah Daerah di Negeri Sembilan;
 • Kaunter Pihak Berkuasa Tempatan (MPS, MPN, MPPD dan semua Majlis Daerah di Negeri Sembilan)
 • Kaunter Pusat Zakat Negeri Sembilan;
 • Kaunter Majlis Agama Negeri Sembilan;
 • Pejabat Pos di seluruh Negeri Sembilan; dan
 • Online melalui laman web www.ns.gov.my/ptgns
 • Bayaran tunai dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui wang pos dari orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Bayaran melalui bank draf dari kalangan orang persendirian atau syarikat tiada had amaun yang ditetapkan;
 • Cek persendirian adalah dihadkan dari RM 150.00 sehingga RM 1500.00 sahaja;
 • Bayaran dengan cara (b),(c),(d) dan (e) hendaklah dibayar atas nama penerima "Bendahari Negeri, Negeri Sembilan"
 • Bil-bil cukai akan dihantar oleh Pejabat-pejabat tanah kepada semua pemilik tanah berdaftar, oleh itu adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan tanah memaklumkan alamat terkini tempat tinggal.
 • Jika bil cukai tidak diterima, pemilik tanah boleh berhubung dengan Pejabat Tanah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian, Negeri Sembilan.
 • Pihak Pejabat Tanah tidak dapat mengesan alamat terkini anda;
 • Alamat yang diberikan tidak lengkap.
 • Tidak boleh. Ansuran hanya dibenarkan kepada cukai tanah yang tertunggak sahaja dan permohonan boleh dibuat di Pejabat Tanah Daerah dimana tanah tersebut terletak melalui Borang PTGNS. BAC.
 • Jika perkara berikut berlaku, anda dinasihatkan menghubungi Pejabat Tanah Daerah atau Pejabat Pengarah Tanah dan Galian untuk semakan bagi mengetahui status taraf hakmilik anda samada mukim, pekan atau bandar.
 • Semakan cukai akan disemak setiap 10 tahun sekali;
 • Status hakmilik anda telah dinaikkan taraf dari mukim ke pekan atau bandar.
 • Hakmilik anda telah ditukarganti kepada hakmilik baru
 • Hakmilik anda telah disambung daripada hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (tetap)

UNDIAN

Pandangan Anda Terhadap Portal Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

                                                                                                                              PAUTAN NEGERI

                                                      PTG WILAYAH PERSEKUTUAN PTG SELANGOR PTG PENANG PTG KEDAH PTG PAHANG PTG JOHOR PTG PERLIS PTG SABAH PTG SARAWAK PTG PERAK PTG MELAKAPTG KELANTANPTG TERENGGANU

                                                                                                                              PAUTAN AGENSI

                                     1malaysia Untitled 3mdec.pngmsc.pngjpa.pngns.pngspa.png mampu.png spr.pngbiro.pnggov.pnglhdn.pnggov2.png