Rangka Rancangan Jangka Panjang Negeri Sembilan Moden 2015 - 2045

This is the HTML version of Rangka Rancangan Jangka Panjang Negeri Sembilan Moden 2015 - 2045 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

1

Rangka Rancangan Jangka Panjang Negeri Sembilan Moden 2015-2045 (RRJPNS), merupakan suatu inisiatif dan aspirasi Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus dalam merencana corak pembangunan sosio-ekonomi negeri secara inklusif bermatlamat untuk mencapai visi Negeri Sembilan Moden 2045: Negeri Makmur Rakyat Sejahtera.

Negeri Sembilan telah melalui fasa-fasa pembangunan dan perubahan struktur ekonomi yang telah membentuk asas Negeri Maju 2020. Persekitaran ekonomi semasa dan keupayaan sumber membolehkan negeri ini untuk bergerak lebih maju dan berupaya mendepani era pasca 2020 berteraskan Prinsip Anjakan dengan memfokuskan kepada Kemampanan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Keharmonian Masyarakat dan Kelestarian Sumber.

Misi Mengukuhkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Menjamin Inklusiviti Rakyat menjadi teras Pelan Rancangan Jangka Panjang Negeri Sembilan Moden 2015-2045 dengan mengambilkira cabaran ekonomi yang dinamik dan kepelbagaian aspirasi rakyat.

FlippingBook Joomla Gallery extension.

Pautan Agensi

Pautan Negeri

Capaian Terus