Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tajuk Format
Jumlah Keseluruhan Skim Rumah Awam Harga Rendah (RAHR) dan Rumah Pangsa di Negeri Sembilan XLSX
Kedatangan Pelancong Ke Homestay Mengikut Daerah di Negeri Sembilan XLSX
Statistik Kemiskinan dan Populasi Penduduk Mengikut Daerah di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Tenaga buruh mengikut pendidikan di Negeri Sembilan Tahun 2011 2015 XLSX,CSV,XML
Nilai Eksport Pelesen Gudang Pengilangan Berlesen (GPB) di Negeri Sembilan XLSX,CSV,XML
Taburan Penduduk Negeri Sembilan Mengikut Daerah XLSX,CSV,XML
Jumlah Penduduk Mengikut Pecahan Bangsa Bgai Daerah Seremban Tahun 2015 XLS
KDNK Negeri Sembilan Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2010 - RM Juta XLSX,CSV
Pengeluaran Hasil Ladang Rakyat Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Pengeluaran Hasil Ternakan Utama Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Pengeluaran Hasil Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Kedatangan Pelancong Ke Homestay Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Jumlah Pengunjung Ke Muzium Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Bilangan Kemudahan Awam Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Maklumat Empangan Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Pengeluaran Dan Hasil Daripada Sumber Perhutanan XLSX,CSV
Keluasan Kawasan Dan Jumlah Pengeluaran Hasil Pertanian Mengikut Jenis Tanaman Di Negeri Sembilan XLSX,CSV
Bilangan Penerima Bantuan Mengikut Skim Dan Daerah 2015 & 2016 XLSX,CSV

Pautan Agensi

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

Capaian Terus