Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tajuk Format
JUMLAH KESELURUHAN SKIM RUMAH AWAM HARGA RENDAH (RAHR) DAN RUMAH PANGSA DI NEGERI SEMBILAN XLSX
Taburan Penduduk Negeri Sembilan Mengikut Daerah XLSX
Nilai Eksport Pelesen Gudang Pengilangan Berlesen (GBP) Di Negeri Sembilan XLSX, CSV, XML
Tenaga Buruh Mengikut Pendidikan Di Negeri Sembilan Tahun 2011-2015 XLSX, CSV, XML
Jumlah Keseluruhan Skim Rumah Awam Harga Rendah (RAHR) Dan Rumah Pangsa Di Negeri Sembilan XLSX
PENGHARGAAN SUKAN DI NEGERI SEMBILAN XLSX
PERSATUAN SUKAN DI NEGERI SEMBILAN XLSX
Program Pembangunan Sukan di Negeri Sembilan XLSX
Maklumat Empangan di Negeri Sembilan XLSX
Kutipan Pingat Negeri Sembilan di Sukan Malaysia XLSX
Bilangan Pegawai Dan Atlet Kontinjen Negeri Sembilan XLSX
Senarai Nama Jurulatih SUKMA Negeri Sembilan XLSX
Senarai Produk Pelancongan Di Negeri Sembilan XLSX
Pengeluaran Hasil Ternakan Utama Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Pengeluaran Hasil Ladang Rakyat Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Bilangan Pegangan Cukai Taksiran Di Negeri Sembilan XLSX
Bilangan Taman Perumahan Di Negeri Sembilan XLSX
Jumlah Pengunjung Ke Muzium Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Kedatangan Pelancong Ke Homestay Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Pengeluaran Hasil Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Bilangan Kemudahan Awam Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Statistik Kemiskinan Dan Populasi Penduduk Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Pengunjung Pusat Pelancongan Dan Hutan Lipur Di Negeri Sembilan XLSX
Statistik Pemeriksaan Premis Makanan Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Bilangan Kompaun Parking Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Kadar Sara Diri Bagi Komoditi Ternakan Di Negeri Sembilan XLSX
Prasarana Sukan Yang Dibina Dan Dinaik Taraf Di Negeri Sembilan XLSX
Pencapaian Cemerlang Atlet Negeri Sembilan Di Sukan SEA XLSX
Jumlah Kutipan Cukai Tanah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Senarai Produk Pelancongan Di Negeri Sembilan Mengikut Segmen XLSX
Bilangan Kemudahan Awam Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Kedatangan Pelancong Ke Homestay Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
Bilangan Orang Kurang Upaya (OKU) Yang Berdaftar Mengikut Jenis Kecacatan Di Negeri Sembilan XLSX
Senarai Atlet Negeri Sembilan Ke Temasya Sukan ASIA 2018 (18th Asian Games Jakarta Palembang) XLSX
Jalan Negeri Mengikut Kategori Dan Pecahan Jalan Mengikut PBT Di Negeri Sembilan XLSX
Keluasan Kawasan Dan Jumlah Pengeluaran Hasil Pertanian Mengikut Jenis Tanaman Di Negeri Sembilan XLSX, CSV
KDNK Negeri Sembilan Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2010 - RM Juta XLSX, CSV
Statistik Penurunan Papan Tanda/Kain Rentang/Bunting/Poster Yang Tidak Sah Mengikut Daerah Di Negeri Sembilan XLSX
Perbandingan Pungutan Pingat Program Pelapis Negeri XLSX
Senarai Pemenang Pingat Dalam SUKMA 2018 XLSX
Bilangan Premis Perniagaan Di Bawah Seliaan Pihak Berkuasa Tempatan XLSX
Senarai Agensi Menyertai Program Misi Jualan Dalam Negara (MATTA FAIR) XLSX
Bilangan Penerima Insentif Kemenangan Sukan XLSX
Bilangan Kebenaran Pendaftaran Permohonan Pindah Milik/Gadaian XLSX
Tapak Semaian Atlet Masa Depan XLSX
Pusat Latihan Program Pembangunan Sukan XLSX, CSV
Peluasan Insentif Kecemerlangan Sukan XLSX, CSV
Rekod Sukan Menyumbang Pingat Emas Di SUKMA XLSX, CSV
Statistik Penyertaan SUKMA XLSX, CSV
Bilangan Penerima Bantuan Mengikut Skim Dan Daerah 2015 & 2016 XLSX, CSV
Pengeluaran Dan Hasil Daripada Sumber Perhutanan XLSX, CSV

Pautan Agensi

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

Capaian Terus