(Sistem ini adalah untuk capaian dalaman sahaja. Sila klik pada nama sistem untuk capaian.)

 • Emel Rasmi
  Emel rasmi bagi warga kerja di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus

 • Sistem e-Punch Card
  Bertujuan untuk merekod dan menyediakan rujukan secara berpusat bagi tujuan pelaporan dan pemantauan kehadiran kakitangan.

 • e-Gerak
  Bertujuan untuk merekodkan pergerakan pegawai dan kakitangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.

 • eSPEKS
  eSPEKS adalah satu sistem yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet.

 • HRMIS
  Satu sistem maklumat pengurusan sumber manusia penjawat awam yang terbuka dan fleksibel serta kemas kini bagi memenuhi keperluan pengurusan di pelbagai peringkat agensi.

 • Sistem Tempahan
  Menguruskan proses permohonan dan kelulusan tempahan (kenderaan, lobi, bilik mesyuarat, dewan, bilik latihan ict) di Wisma Negeri.

 • Sistem Log Latihan
  Dibina bagi memudahkan kakitangan kerajaan menyemak kehadiran kursus dan mencetak laporan dengan lebih efisien. Sistem ini adalah selaras dengan kehendak kerajaan bagi mewujudkan penyampaian dan penyimpanan maklumat yang lebih berteknologi dan selamat searus dengan pembangunan teknologi semasa.

 • Sistem eTrack
  Dokumen Undang-undang Kecil PBT dibangunkan bertujuan untuk memantau status proses penggubalan dan pewartaan undang-undang kecil Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan (UUK PBTNS)

 • eHelpdesk (Wisma Negeri sahaja)
  digunakan oleh Unit Pengurusan Teknologi Maklumat, Pejabat SUKNS dalam menguruskan aduan kerosakan dan penyelenggaraan barangan ICT.

 • Dana Menteri Besar
  Dibangunkan untuk kegunaan Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan bagi melancarkan pengurusan sumbangan atau bantuan dana daripada Menteri Besar Negeri Sembilan.

 • Pemantauan Pengurusan Aset
  Sistem aplikasi ini dibangunkan bagi membantu pihak pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, dalam usaha memantau, menyelia dan menyelenggara pengurusan Aset Alih / Stor.

 • Sistem Jaringan Keselamatan Sosial (JKS) Versi 2.0
  Merupakan sistem online yang berfungsi menyimpan dan menyelaras data penerima bantuan di Negeri Sembilan yang disalurkan melalui pelbagai agensi terlibat. Agensi berkenaan adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan (JKMNS), Majlis Agama Islam (MAINS) dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Sembilan (JAKOA).

 • Sistem MyMeeting
  Merupakan satu sistem pengurusan mesyuarat yang komprehensif dengan ciri-ciri menyediakan senarai semak persediaan mesyuarat, pengurusan kehadiran ahli mesyuarat, kemasukan minit mesyuarat secara online dan lain-lain.

 • Sistem MyDaftar
  Migunakan untuk tujuan pendaftaran acara yang dianjurkan oleh unit-unit Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.

 • Sistem eRating (Sistem Penilaian Kepuasan Pelanggan Secara Elektronik)
  Merupakan satu kemudahan yang disediakan kepada pelanggan agar dapat memberi maklum balas atau penilaian bagi setiap perkhidmatan kaunter yang ditawarkan oleh agensi/jabatan secara elektronik.

 • Sistem Pingat
  Berfungsi mengurus dan memantau proses pendaftaran pencalonan serta pengurniaan pingat di Negeri Sembilan. Pengguna sistem terdiri daripada kakitangan Unit Pengurusan Majlis dan Protokol, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.

 • Sistem RatingNS
  Merupakan sistem penilaian yang dilaksanakan bagi tujuan pengauditan secara self-auditing semua Jabatan/Agensi Negeri di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.

 • Sistem eDoket
  Merekodkan pergerakan fail berkaitan permohonan tanah bagi menggantikan doket manual di Pejabat Daerah dan Tanah

 • Sistem Click N Repair
  Dibangunkan sebagai medan pengantara kepada penghuni rumah awam di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri dan penjawat awam khususnya yang berkhidmat di Wisma Negeri untuk menyalurkan sebarang aduan berkenaan penyelenggaraan perumahan awam dan bangunan

 • Sistem eKursus
  Dibangunkan untuk memudahkan penjawat awam di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan membuat permohonan kursus dan menyemak status permohonan kursus dengan lebih efisien

 • Sistem Pengurusan Pengetahuan
  Dibangunkan bertujuan untuk menggalakkan perkongsian maklumat dan pengetahuan di kalangan warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Melalui sistem ini, kaedah mengurus, menyimpan dan carian dokumen adalah lebih sistematik.

 • Sistem Tempahan Rumah Peranginan
  Menguruskan proses permohonan dan kelulusan tempahan rumah peranginan kerajaan negeri di Port Dickson

 • Sistem Knowledge Sharing
  Sistem ini berfungsi sebagai repisotori untuk semua bahagian/unit di bawah PSUKNS memasukkan bahan-bahan Knowledge Sharing berbentuk softcopy

 • Sistem Perumahan Negeri Sembilan (ePENS)
  Sistem ini merupakan aplikasi yang digunapakai di Unit Perumahan Negeri Sembilan bagi menguruskan Permohonan Perumahan dan Pengurusan Kutipan Hasil Negeri Sembilan. Sistem ePENS terdiri daripada Modul Permohonan dan Modul Kutipan. Fungsi Modul Permohonan adalah untuk Mengurus Pendaftaran Permohonan Rumah Awam Harga Rendah bagi Projek Perumahan Kerajaan dan Swasta di Negeri Sembilan. Manakala Modul Kutipan berfungsi Mengurus dan Memantau Kutipan Hasil Rumah Awam Harga Rendah di Negeri Sembilan.

 • Sistem Aduan Aplikasi (Faultlog)
  Sistem Aduan Aplikasi (Faultlog) dibangunkan bertujuan untuk mengurus semua permasalahan dan aduan yang diterima berkaitan sistem aplikasi (faultlog) secara atas talian .

Pautan Agensi

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

Capaian Terus