Bahagian Khidmat Pengurusan

Unit Pentadbiran Am

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Unit Pengurusan Teknologi Maklumat

Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti

Majlis Bersama Jabatan

Unit Dewan Undangan Negeri