Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

     

Berikut merupakan senarai set data yang telah diterbitkan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sehingga tahun 2019

 
Bil. Tajuk Set Data Format Set Data
1. BILANGAN PEGANGAN CUKAI TAKSIRAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
2. BILANGAN KEMUDAHAN AWAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
3. STATISTIK PEMERIKSAAN PREMIS MAKANAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
4. BILANGAN TAMAN PERUMAHAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
5. BILANGAN PENDUDUK DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR, JANTINA, KUMPULAN ETNIK DAN DAERAH .XLSX .CSV
6. BILANGAN KOMPAUN PARKIR BERBAYAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
7. BILANGAN PREMIS PERNIAGAAN DI BAWAH SELIAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
8. STATISTIK PENURUNAN PAPAN TANDA/KAIN RENTANG/BUNTING/POSTER YANG TIDAK SAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
9. JALAN NEGERI MENGIKUT KATEGORI DAN PECAHAN JALAN MENGIKUT PBT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
10. SENARAI PEMENANG PINGAT SUKMA BAGI KONTINJEN NEGERI SEMBILAN .XLS .CSV
11. TABURAN PENDUDUK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT DAERAH .XLSX .CSV
12. BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA PETANG MENGIKUT DAERAH .XLS
13. SENARAI PENERIMA INSENTIF KEMENANGAN SUKAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA (SUKMA) .XLSX
14. BILANGAN KEBENARAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PINDAH MILIK/GADAIAN .XLSX
15. JUMLAH KUTIPAN CUKAI TANAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
16. BILANGAN PENERIMA BANTUAN MENGIKUT SKIM DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
17. PENGUNJUNG PUSAT PELANCONGAN DAN HUTAN LIPUR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
18. STATISTIK KEMISKINAN DAN POPULASI PENDUDUK MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
19. TENAGA BURUH MENGIKUT TAHAP PENDIDIKAN DAN JANTINA DI NEGERI SEMBILAN .XLS
20. LALUAN PERKHIDMATAN BAS HENTI-HENTI (SBST) BAGI KAWASAN SEREMBAN (MyBAS) .XLSX
21. PROJEK BEKALAN AIR MENTAH DI NEGERI SEMBILAN .XLS
22. SENARAI TEMPAT-TEMPAT PENGINAPAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
23. KDNK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT JENIS AKTIVITI EKONOMI .XLSX
24. PERKHIDMATAN KEMUDAHAN WiFi PERCUMA (1NS Wireless City) .XLSX
25. PERSATUAN SUKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLS
26. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN DAN PENCAPAIAN TERTINGGI PERNAH DIPEROLEHI .XLSX
27. SENARAI KESELURUHAN SKIM RUMAH AWAM HARGA RENDAH (RAHR) DAN RUMAH PANGSA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
28. PROJEK PERKILANGAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT INDUSTRI .XLSX
29. PENGELUARAN HASIL LADANG RAKYAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
30. JUMLAH PENGUNJUNG KE MUZIUM DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
31. PENGELUARAN HASIL TANAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TKPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
32. PENGELUARAN DAN HASIL DARIPADA SUMBER PERHUTANAN .XLSX
33. KELUASAN KAWASAN DAN JUMLAH PENGELUARAN HASIL PERTANIAN MENGIKUT JENIS TANAMAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
34. PENGELUARAN HASIL TERNAKAN UTAMA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
35. KADAR SARA DIRI BAGI KOMODITI TERNAKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
36. MAKLUMAT EMPANGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
37. SENARAI PRODUK PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
38. SENARAI PRODUK PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT SEGMEN .XLSX
39. SENARAI AGENSI MENYERTAI PROGRAM MISI JUALAN DALAM NEGARA (MATTA FAIR) .XLSX
40. SENARAI ACARA PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
41. PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN NEGERI SEMBILAN .XLSX
42. PUSAT LATIHAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN .XLSX
43. KUTIPAN PINGAT NEGERI SEMBILAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA .XLS
44. BILANGAN PEGAWAI DAN ATLET KONTINJEN NEGERI SEMBILAN KE SUKAN MALAYSIA .XLSX
45. PRASARANA SUKAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
46. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN KE KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT TERTINGGI .XLSX
47. PERBANDINGAN PUNGUTAN PINGAT PROGRAM PELAPIS NEGERI .XLSX
48. KEDATANGAN PELANCONG KE HOMESTAY MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX

Pautan Agensi

sort

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

2

 • SUK Johor
 • SUK Kedah
 • SUK Kelantan
 • SUK Melaka
 • SUK Pahang
 • SUK Penang
 • SUK Perak
 • SUK Perlis
 • SUK Sabah
 • SUK Sarawak
 • SUK Selangor
 • SUK Terengganu

Capaian Terus

sort

 • Announcement
 • GuestBook
 • Publishing
 • SmartApp
 • Charter
 • Open Data
 • Gallery
 • Archive