Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

pdf_icon Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

     

Berikut merupakan senarai set data yang telah diterbitkan di bawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sehingga tahun 2019

 

BIL.TAJUK SET DATAFORMAT SET DATA
1. PROJEK BEKALAN AIR MENTAH DI NEGERI SEMBILAN .XLS
2. MAKLUMAT EMPANGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
3. SENARAI TEMPAT-TEMPAT PENGINAPAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
4. SENARAI PRODUK PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
5. SENARAI AGENSI MENYERTAI PROGRAM MISI JUALAN DALAM NEGARA (MATTA FAIR) .XLSX
6. SENARAI PRODUK PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT SEGMEN .XLSX
7. SENARAI ACARA PELANCONGAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
8. SENARAI PEMENANG PINGAT SUKMA BAGI KONTINJEN NEGERI SEMBILAN .XLS .CSV
9. SENARAI PENERIMA INSENTIF KEMENANGAN SUKAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA (SUKMA) .XLSX
10. PERSATUAN SUKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLS
11. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN DAN PENCAPAIAN TERTINGGI PERNAH DIPEROLEHI .XLSX
12. PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN NEGERI SEMBILAN .XLSX
13. PUSAT LATIHAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN .XLSX
14. KUTIPAN PINGAT NEGERI SEMBILAN DI TEMASYA SUKAN MALAYSIA .XLS
15. BILANGAN PEGAWAI DAN ATLET KONTINJEN NEGERI SEMBILAN KE SUKAN MALAYSIA .XLSX
16. PRASARANA SUKAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
17. SENARAI ATLET NEGERI SEMBILAN KE KEJOHANAN SUKAN PERINGKAT TERTINGGI .XLSX
18. PERBANDINGAN PUNGUTAN PINGAT PROGRAM PELAPIS NEGERI .XLSX
19. SENARAI KESELURUHAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN MENGIKUT SUSUNAN KEUTAMAAN .XLSX .CSV
20. SENARAI PELUCUTAN DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
21. STATISTIK PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG & PINGAT NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
22. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
23. KENDERAAN BERDAFTAR MENGIKUT JENIS DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
24. PELABURAN YANG DILULUSKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV .XML
25. PENGGUNAAN AIR (METER PADU) MENGIKUT KATEGORI DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
26. BILANGAN GURU MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
27. BILANGAN SEKOLAH RENDAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
28. BILANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
29. BILANGAN PERSONEL PERUBATAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
30. KEMUDAHAN KESIHATAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
31. KELUASAN TANAMAN GETAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
32. PRESTASI PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
33. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DAN SWASTA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
34. BILANGAN SEKOLAH MENENGAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
35. PANJANG JALAN DAN JENIS PERMUKAAN (KM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
36. SENARAI LOJI RAWATAN AIR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
37. PENGGUNAAN AIR DAN HASIL KUTIPAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
38. BILANGAN DAN PERATUS PENDUDUK NEGERI SEMBILAN BEKERJA MENGIKUT INDUSTRI .XLSX .CSV
39. KADAR PENYERTAAN TENAGA BURUH MENGIKUT KUMPULAN UMUR DAN STRATA (%) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
40. PENDUDUK BEKERJA MENGIKUT PEKERJAAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
41. STATISTIK KEMISKINAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
42. PENCARI KERJA YANG BERDAFTAR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
43. BILANGAN MURID SEKOLAH MENGIKUT JENIS DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
44. BILANGAN KATIL DI HOSPITAL KERAJAAN DAN HOSPITAL SWASTA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
45. PENGELUARAN AKUAKULTUR DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KATEGORI SISTEM AKUAKULTUR .XLSX .CSV
46. PENGELUARAN AKUAKULTUR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
47. TENAGA ELEKTRIK YANG DIBEKALKAN DAN DIGUNAKAN MENGIKUT JENIS PENGGUNA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
48. BILANGAN TEMPAT KEDIAMAN, ISI RUMAH DAN PURATA SAIZ AHLI ISI RUMAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
49. PENYERTAAN TENAGA BURUH DAN KADAR PENGANGGURAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
50. STATISTIK PENDAFTARAN KELAHIRAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
51. BILANGAN KEMUDAHAN AWAM MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
52. BILANGAN PENDUDUK DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR, JANTINA, KUMPULAN ETNIK DAN DAERAH .XLSX .CSV
53. JALAN NEGERI MENGIKUT KATEGORI DAN PECAHAN JALAN MENGIKUT PBT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
54. TABURAN PENDUDUK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT DAERAH .XLSX .CSV
55. BILANGAN PELAJAR SEKOLAH AGAMA PETANG MENGIKUT DAERAH .XLS
56. BILANGAN PENERIMA BANTUAN MENGIKUT SKIM DAN DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
57. PENGUNJUNG PUSAT PELANCONGAN DAN HUTAN LIPUR DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
58. STATISTIK KEMISKINAN DAN POPULASI PENDUDUK MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
59. TENAGA BURUH MENGIKUT TAHAP PENDIDIKAN DAN JANTINA DI NEGERI SEMBILAN .XLS
60. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
61. PRESTASI PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
62. LALUAN PERKHIDMATAN BAS HENTI-HENTI (SBST) BAGI KAWASAN SEREMBAN (MyBAS) .XLSX
63. KDNK NEGERI SEMBILAN MENGIKUT JENIS AKTIVITI EKONOMI .XLSX
64. PERKHIDMATAN KEMUDAHAN WiFi PERCUMA (1NS Wireless City) .XLSX
65. KEDATANGAN PELANCONG KE HOMESTAY MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
66. PROJEK PERKILANGAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT INDUSTRI .XLSX
67. PENGELUARAN HASIL LADANG RAKYAT DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
68. JUMLAH PENGUNJUNG KE MUZIUM DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
69. PENGELUARAN HASIL TANAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TKPM) DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
70. PENGELUARAN DAN HASIL DARIPADA SUMBER PERHUTANAN .XLSX
71. KELUASAN KAWASAN DAN JUMLAH PENGELUARAN HASIL PERTANIAN MENGIKUT JENIS TANAMAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
72. PENGELUARAN HASIL TERNAKAN UTAMA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
73. KADAR SARA DIRI BAGI KOMODITI TERNAKAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
74. LOKASI NSWiFi DESA CEMERLANG .XLSX .CSV .XML .JSON .HTML
75. KADAR POPULASI TERNAKAN UTAMA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
76. SENARAI KESELURUHAN SKIM RUMAH AWAM HARGA RENDAH (RAHR) DAN RUMAH PANGSA DI NEGERI SEMBILAN .XLSX
77. BILANGAN PEGANGAN CUKAI TAKSIRAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
78. STATISTIK PEMERIKSAAN PREMIS MAKANAN MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
79. BILANGAN TAMAN PERUMAHAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
80. BILANGAN KOMPAUN PARKIR BERBAYAR MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
81. BILANGAN PREMIS PERNIAGAAN DI BAWAH SELIAAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
82. STATISTIK PENURUNAN PAPAN TANDA/KAIN RENTANG/BUNTING/POSTER YANG TIDAK SAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX .CSV
83. BILANGAN KEBENARAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PINDAH MILIK/GADAIAN .XLSX
84. JUMLAH KUTIPAN CUKAI TANAH MENGIKUT DAERAH DI NEGERI SEMBILAN .XLSX

Pautan Agensi

sort

 • KSN
 • MDeC
 • MSC Malaysia
 • JPA
 • LHDN
 • myGOV
 • SPA
 • MAMPU
 • SPR
 • PCB
 • myGOV Mobile

Pautan Negeri

2

 • SUK Johor
 • SUK Kedah
 • SUK Kelantan
 • SUK Melaka
 • SUK Pahang
 • SUK Penang
 • SUK Perak
 • SUK Perlis
 • SUK Sabah
 • SUK Sarawak
 • SUK Selangor
 • SUK Terengganu

Capaian Terus

sort

 • Announcement
 • GuestBook
 • Publishing
 • SmartApp
 • Charter
 • Open Data
 • Gallery
 • Archive
 
 
Facebook
YouTube
Mobile
RSS
Statistic
Email